Det er ulovligt at parkere et køretøj med en urigtigt indstillet p-skive på en tidsbegrænset parkeringsplads. Det er ulovligt, fordi det da ikke er muligt for byens cityassistenter at kontrollere, hvor længe køretøjet har været parkeret på pladsen.

P-skiven skal indstilles på tidspunktet for parkeringens begyndelse (fra nærmeste kvarter). Såfremt p-skiven er indstillet, men parkeringstiden er udløbet, vil køretøjet modtage en parkeringsafgift.

Eksempel: Der parkeres kl. 12.55 på en parkeringsplads med 2-timers tidsbegrænset parkering. P-skiven indstilles til kl. 13.00, idet man ved ankomst skal sætte viseren på p-skiven frem til det nærmeste kvarter. En cityassistent tjekker bilens p-skive kl. 15.30 og konstaterer, at tiden er udløbet. Køretøjet får i dette tilfælde en parkeringsafgift. 

Tidsbegrænset parkering er nødvendig i befærdede beboelsesområder og forretningsområder for at sikre udskiftning på pladserne, således at beboere og forretningskunder i området har mulighed for at parkere deres køretøjer.

 

Relevant retspraksis

Fogedretten i Randers d. 14. juni 2021

En bilist blev pålagt en parkeringsafgift for at have indstillet sin p-skive forkert. Bilisten anførte, at afgiften var forkert pålagt. Bilisten lagde bl.a. til grund, at skiltningen, der angav tidsbegrænsningen, var umulig at se grundet en parkeret varevogn. Reglerne var desuden blevet ændret for nylig, da der tidligere ikke havde været tidsbegrænsning på pladsen. Det faktum, at bilisten købte en betalingsbillet i stedet for at stille p-skiven viste (ifølge bilisten), at denne handlede i god tro.  

Fogedretten tilkendegav, at man på en tidsbegrænset parkeringsplads ikke kan vælge at købe en parkeringsbillet i stedet for at stille p-skiven. Retten anførte desuden, at skiltene fremstod tydelige og synlige på parkeringsvagtens billeder. Retten fandt derfor, at afgiften var pålagt med rette.  

Se billeder af forseelsen her.

Særligt for køretøjer med invalideskilt

For køretøjer med et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden, er det tilladt, at parkere i en time på en parkeringsplads med tidsbegrænsning på 15 minutter eller 30 minutter. Det er dog fortsat en forudsætning, at parkeringsskiven er indstillet korrekt.

Tiltaget skyldes, at det ønskes at gøre byen tilgængelig for personer med varigt nedsat gangdistance, men at det også er nødvendigt at sikre udskiftning på de tidsbegrænsede parkeringspladser, således at beboere og forretningskunder i området kan parkere deres køretøjer.