Det er ulovligt at parkere et køretøj med en urigtigt indstillet p-skive på en tidsbegrænset parkeringsplads. Det er ulovligt, fordi det da ikke er muligt at kontrollere, hvor længe køretøjet har været parkeret på pladsen. Tidsbegrænset parkering er nødvendig i befærdede beboelsesområder og forretningsområder for at sikre, at beboere og forretningskunder i området har mulighed for at parkere deres køretøjer.

Relevant retspraksis

Fogedretten i Lyngby d. 27. juni 2005

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret i en 2 timers-parkeringszone med en urigtigt indstillet parkeringsskive. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom han ikke havde parkeret i zonen i mere end 2 timer, og det således var uden betydning, at hans parkeringsskive ikke var indstillet korrekt.

Fogedretten fandt, at parkeringsafgiften var pålagt med rette, fordi en urigtigt indstillet parkeringsskive gør det umuligt at kontrollere, hvor længe en bil har været parkeret, og således at opretholde tidsbegrænsningen.