Det er lovligt at parkere et køretøj med et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden i en time på en parkeringsplads med tidsbegrænsning på 15 minutter eller 30 minutter, men ikke i længere tid end det. Det skyldes, at det ønskes at gøre byen tilgængelig for personer med varigt nedsat gangdistance, men at det også er nødvendigt at sikre udskiftning på de tidsbegrænsede parkeringspladser, således at beboere og forretningskunder i området kan parkere deres køretøjer.

Relevant retspraksis

Vestre Landsret

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at overskride tidsbegrænsningen på en parkeringsplads med 2 timers-tidsbegrænsning. Han mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi han efter 2 timer havde flyttet bilen for at finde en anden parkeringsplads. Det lykkedes dog ikke, hvorfor han efter 5 minutter var vendt tilbage til den første parkeringsplads og parkerede sin bil i en anden parkeringsbås end den første, hvorefter han indstillede p-skiven på det nye ankomsttidspunkt.

Landsretten fandt, at parkeringsafgiften var pålagt med rette, idet hele parkeringen måtte anses som én samlet parkering. De to parkeringer var sket på samme parkeringsplads uden nogen afbrydelse tidsmæssig eller kørselsmæssig betydning, hvorfor den forhindrede den effektive gennemførelse betalingsparkeringsordningen.