Det er ulovligt at parkere et køretøj på en tidsbegrænset parkeringsplads og løbende ændre tidsangivelsen på køretøjets parkeringsskive. Det skyldes, at det forhindrer den tiltænkte udskiftning på områdets parkeringspladser, hvilken er nødvendig for at sikre, at beboere og forretningskunder i området kan parkere deres køretøjer.

Relevant retspraksis

Østre Landsret d. 3. maj 1968

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at ændre på tidsangivelsen på sin parkeringsskive og dermed overskride tidsbegrænsningen på den 2 timers-parkeringsplads, hans bil var parkeret på. Bilisten parkerede kl. 9.00 og flyttede kl. 11.00 sin parkeringsskive til kl. 11.45.
Bilisten mente ikke, at parkeringsafgiften var korrekt pålagt, idet han havde været tilbage ved sin bil inden, de 2 timer var gået. Landsretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt, idet ændringen af tidsangivelsen forhindrede den effektive gennemførelse af tidsbegrænset parkering.

Vestre Landsret

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at overskride tidsbegrænsningen på en parkeringsplads med 2 timers-tidsbegrænsning. Han mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi han efter 2 timer havde flyttet bilen for at finde en anden parkeringsplads. Det lykkedes dog ikke, hvorfor han efter 5 minutter var vendt tilbage til den første parkeringsplads og parkerede sin bil i en anden parkeringsbås end den første, hvorefter han indstillede p-skiven på det nye ankomsttidspunkt.

Landsretten fandt, at parkeringsafgiften var pålagt med rette, idet hele parkeringen måtte anses som én samlet parkering. De to parkeringer var sket på samme parkeringsplads uden nogen afbrydelse tidsmæssig eller kørselsmæssig betydning, hvorfor den forhindrede den effektive gennemførelse betalingsparkeringsordningen.