Det er ulovligt at parkere på en tidsbegrænset parkeringsplads med en ulovlig parkeringsskive. En parkeringsskive er bl.a. ulovlig, hvis den er defekt eller er løbet tør for strøm. Det er desuden ulovligt at anvende en udenlandsk parkeringsskive i et dansk indregistreret køretøj. Det er ulovligt, fordi det da ikke er muligt at kontrollere, hvor længe køretøjet har været parkeret på pladsen.

 

Relevant retspraksis

Fogedretten i København d. 15. april 1994

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere på en tidsbegrænset parkeringsplads med anvendelse af en spejlvendt parkeringsskive. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, da der ikke kunne være tvivl om, på hvilket tidspunkt han parkerede sin bil.

Fogedretten fandt, at parkeringsskiven ganske vist krævede ekstra arbejde for parkeringsvagterne, men at det var ubestridt, at bilisten ikke havde overskredet tidsbegrænsningen, hvorfor parkeringsafgiften blev annulleret.