Det er ulovligt at parkere på en tidsbegrænset parkeringsplads med en ulovlig parkeringsskive. Det er ulovligt, fordi det da ikke er muligt at kontrollere, hvor længe køretøjet har været parkeret på pladsen. Tidsbegrænset parkering er nødvendig i befærdede beboelsesområder og forretningsområder for at sikre, at beboere har mulighed for at parkere, samt kunder kan få adgang til forretninger.

Relevant retspraksis

Fogedretten i København d. 15. april 1994

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere på en tidsbegrænset parkeringsplads med anvendelse af en spejlvendt parkeringsskive. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, da der ikke kunne være tvivl om, på hvilket tidspunkt han parkerede sin bil. Fogedretten fandt, at parkeringsskiven ganske vist krævede ekstra arbejde for parkeringsvagterne, men at det var ubestridt, at bilisten ikke havde overskredet tidsbegrænsningen, hvorfor parkeringsafgiften blev annulleret.