Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj i et fodgængerfelt eller inden for 5 meter foran et fodgængerfelt. Det skyldes, at en sådan standsning/parkering hæmmer oversigtsforholdene for andre trafikanter, hvilket er til fare for fodgængere i fodgængerfeltet.

Reglen er illustreret på billedet nedenfor. Bilen parkeret i område 1 er parkeret 5 meter fra et fodgængerfelt og er dermed parkeret lovligt. Derimod er bilen parkeret i område 2 parkeret mindre end 5 meter fra et fodgængerfelt og er således parkeret ulovligt.