Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj foran en udkørsel fra en cykelsti eller inden for 5 meter på hver side af en sådan udkørsel. Det skyldes, at en sådan parkering hæmmer oversigtsforholdene omkring cykelstien for både bilister og cyklister, hvilket er til fare for trafiksikkerheden.

 

Relevant retspraksis

Fogedretten i København d. 24. oktober 2014

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret mindre end 5 meter fra en udkørsel fra en cykelsti. Bilisten mente ikke, at afgiften var pålagt korrekt, idet hun havde parkeret mere end 5 meter fra udkørslen. Parkeringsvagtens laser-opmåling viste dog, at bilen havde været parkeret 4,2 meter fra udkørslen. Derfor konkluderede Fogedretten, at afgiften var pålagt korrekt.