Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj i et vejkryds eller inden for 10 meter fra et vejkryds. Afstanden måles fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant. Billederne nedenfor illustrerer flere eksempler på dette.

 

Relevant retspraksis

Fogedretten i Aarhus d. 8. marts 2019

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere mindre end 10 meter fra et vejkryds. Bilisten havde parkeret sit køretøj 6,7 meter fra en tværgående gade og således fra et T-kryds.

Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet der ikke var nogen form for afmærkning af parkeringsforbud på strækningen, samt fordi området bar præg af at være en byggeplads, hvorfor det var svært at se, hvor det var tilladt at parkere.

Retten udtalte, at afgiften var korrekt pålagt, fordi det er bilisters eget ansvar at kende Færdselslovens parkeringsregler, samt fordi det på baggrund af dokumentationen ikke burde være svært at se, hvor på strækningen, det var tilladt at parkere.

Fogedretten i Aarhus d. 6. december 2017

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere mindre en 10 meter fra et vejkryds.

Cityassistenten målte afstanden til den nærmeste kørebanes tværgående kant som værende 3 meter. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom der ikke var tale om et vejkryds, men derimod blot en tværgående kørebane.

Fogedretten konkluderede, at parkeringsafgiften var korrekt pålagt, idet en tværgående kørebane er omfattet af Færdselslovens definition af vejkryds.