Det er ulovligt at parkere et køretøj på den afmærkede strækning ved et busstoppested. Hvis ikke strækningen er afmærket, gælder det, at man ikke må parkere inden for 12 meter på hver side af busstoppeskiltet. Parkeringen er ulovlig, fordi den forhindrer busser i at tage passagerer med og sætte passagerer af.

 

Relevant retspraksis

Fogedretten i Glostrup d. 8. januar 2009

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret ved et busstoppested. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet han påstod at have været på camping på det tidspunkt, parkeringsafgiften var blevet pålagt. Dog kunne han bekræfte, at han havde en veninde i ejendommen, som det givne busstoppested lå uden for.

På baggrund af parkeringsvagtens dokumentation og det faktum, at bilisten havde en veninde i ejendommen ved busstoppestedet, konkluderede Fogedretten, at parkeringsafgiften var pålagt med rette.