Cykelsti: Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj på en cykelsti. Parkeringen er ulovlig, fordi det er til fare for cykellister at bevæge sig ud på trafikerede vej for at komme forbi køretøjer parkeret på cykelstierne. Endvidere er cykelstierne ikke konstruerede til at bære motordrevne køretøjer, hvorfor de ødelægges, når køretøjer parkeres på dem.

Fortov: Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj på et fortov. Parkeringen er ulovlig, fordi det er til fare for fodgængere at bevæge sig ud på trafikerede vej for at komme forbi køretøjer parkeret på fortovene. Endvidere er fortovsfliserne ikke konstruerede til at bære motordrevne køretøjer, hvorfor de ødelægges, når køretøjer parkeres på dem.

Relevant retspraksis

Fogedretten i Aarhus 9. april 2018

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på en cykelsti. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet der lå byggematerialer på cykelstien, hvorfor den alligevel ikke kunne benyttes af cyklister.

Fogedretten udtalte, at der ganske vist ikke kan pålægges en parkeringsafgift for parkering på en cykelsti, der er spærret af byggematerialer, men eftersom byggematerialerne i dette tilfælde udelukkende var placeret i den ene ende af cykelstien, kunne den resterende del af den sagtens benyttes af cyklister. På den baggrund konkluderede retten, at parkeringsafgiften var pålagt korrekt.

Vestre landsret, d. 3. oktober 2002

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi det areal, han havde parkeret på, var grusbelagt og dermed ikke et fortov.

Fogedretten fandt, af afgiften var korrekt pålagt, idet

Fogedretten i Aarhus d. 19. februar 2019

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, da køretøjet var parkeret på hans egen grund.

Fogedretten udtalte, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom Færdselsloven forbyder standsning og parkering på fortov, hvad enten det er offentligt eller privat.