Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj på et fortov. Parkeringen er ulovlig, fordi det er til fare for gående at bevæge sig ud på trafikeret vej for at komme forbi køretøjer parkeret på gangstier og fortove.

Endvidere er gangstier og fortove ikke konstruerede til at bære tunge køretøjer, hvorfor de ødelægges, når køretøjer parkeres på dem.

Nedenstående tegninger illustrerer ulovlige parkeringer på fortov mv.

Relevant retspraksis

Fogedretten i Horsens d. 29. november 2019

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, da det areal, han havde parkeret på, var græsbelagt og dermed ikke et fortov. Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt. Det skyldtes, at arealet grænsede op til to fliserækker uden indhegning, niveauforskel eller anden markering, og at arealet stødte op til asfalterede parkeringslommer, som var afgrænset med kantsten. Græsarealet måtte derfor anses som en del af fortovet, hvorfor parkeringen var ulovlig.

Fogedretten i Aarhus d. 25. juni 2018.

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, da køretøjet var parkeret på et privat areal. Fogedretten udtalte, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom Færdselsloven forbyder standsning og parkering på fortov, hvad enten det er offentligt eller privat. 

Se billeder af forseelsen her.

Fogedretten i Glostrup d. 21. maj 2014

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for delvist at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet han havde parkeret på fortovet for at tage hensyn til andre trafikanters fremkommelighed. Fogedretten vurderede, at parkeringsafgiften var korrekt pålagt. Hans forklaring kunne ikke ændre bedømmelsen, da forbud mod parkering på fortov er nødvendigt for at sikre fodgængeres trafiksikkerhed, samt fordi fortovsfliser ikke er konstruerede til at kunne bære motordrevne køretøjer.

Vestre Landsret d. 3. oktober 2003

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi det areal, han havde parkeret på, var grusbelagt og dermed ikke et fortov. Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt. Det skyldtes, at arealet grænsede op til de to fliserækker uden indhegning, niveauforskel eller anden markering, hvorfor arealet måtte anses som en del af fortovet.