Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj mindre en tre meter fra en spærrelinje, jo mindre der er en punkteret linje mellem køretøjet og spærrelinjen. En spærrelinje er en fuldtoptrukket linje, der angiver adskillelse mellem vognbaner.

Standsningen er ulovlig, fordi det af hensyn til trafiksikkerheden er ulovligt at overskride en spærrelinje, hvorfor en standsning tæt på en spærrelinje hæmmer andre trafikanters mulighed for at passere det standsede køretøj. 

Reglen er illustreret på billedet nedenfor. Bilen parkeret i område 1 er parkeret lovligt, selvom den er parkeret mindre end 3 meter fra en spærrelinje, fordi der er en punkteret linje mellem bilen og spærrelinjen. Derimod er bilen parkeret i område 2 parkeret ulovligt, fordi den er parkeret mindre end 3 meter fra en spærrelinje, og der ikke er en punkteret linje mellem bilen og spærrelinjen.