Det er ulovligt at parkere et køretøj på en parkeringsplads reserveret til taxaer, jo mindre køretøjet anvendes til autoriseret taxakørsel. Parkeringspladserne er tydeligt markeret med tekst på kørebanen og/eller skilte i overensstemmelse med illustrationen nedenfor.

Parkeringen er ulovligt, fordi taxachauffører skal have nem adgang til af- og pålæsning af passagerer, så de ikke hæmmer fremkommelighed, oversigtsforhold og trafiksikkerhed for øvrige trafikanter.

Relevant retspraksis

Fogedretten i Aarhus d. 12. juni 2018

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere sit køretøj i en parkeringsbås reserveret til hyrevogne/taxaer. Reserveringen fremgik tydeligt at skiltning på stedet.

Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi der var grene og blade foran reserveringsskiltet, samt fordi skiltningen på stedet var tvetydig. Han mente, at skiltningen var tvetydig, fordi en hovedtavle angav standningsforbud på den markerede strækning i tidsrummet 04.00-13.00, en undertavle angav taxa-parkering i øvrig tid og et skilt længere fremme angav betalingsparkering.

Fogedretten udtalte, at skiltningen for den pågældende parkeringsbås var klar, idet pile på skiltenes undertavler tydeligt angav, på hvilke strækninger de forskellige regler gjaldt.