Det er ulovligt at parkere på en kommunal betalingsparkeringsplads uden gyldig betaling for parkering. Det er desuden kun tilladt at parkere i en parkeringszone i den periode, der er betalt for. Køretøjet skal være fjernet fra pladsen senest ved udløbet af den parkeringstid, der er betalt for.

Betaling kan foretages i en parkerings-app eller i en parkeringsautomat, som illustreret nedenfor. 

Relevant retspraksis

Fogedretten i Aarhus d. 17. juni 2021

En bilist blev pålagt en parkeringsafgift for manglende betaling på en betalingsparkeringsplads. Bilisten anførte dog, at afgiften var forkert pålagt, idet han faktisk havde betalt for parkering i sin parkeringsapp.

Problemet var imidlertid, at bilisten havde to registreringsnumre tilknyttet appen, idet denne ejede to køretøjer. Ved en fejl havde bilisten valgt det forkerte registreringsnummer, som vedrørte det andet køretøj. Ifølge bilisten burde denne ikke bøde for sin fejl, eftersom der faktisk var foretaget betaling.

Ifølge fogedretten var parkeringsafgiften korrekt pålagt, idet det anførte registreringsnummer tilhørte en anden bil, og der dermed var risiko for misbrug ved indtastning af dette registreringsnummer. Afgiften var derfor pålagt med rette.

Se billeder af forseelsen her.

Fogedretten i København d. 7. september 2012

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret uden gyldig betaling. Bilisten havde købt en billet fra en automat fra et privat parkeringsselskab og anvendt den, idet han troede, at han kørte ind på et privat parkeringsområde.

Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt, da det private parkeringsområde ved tydelig skiltning og med et lavt hegn var klart adskilt fra kommunens parkeringsareal.