Det er ulovligt at standse eller parkere på en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel. Dette er ulovligt, fordi det vil være til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og ikke mindst trafiksikkerhed.