Det er ulovligt at parkere et køretøj nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel. Dette er ulovligt, fordi det vil være til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og ikke mindst trafiksikkerhed.