Det er ulovligt at parkere et køretøj foran en ind- og udkørsel til en ejendom. Parkeringen er ulovlig, fordi den forhindrer ejendommens beboere i at køre ud fra ejendommen. Derimod er det lovligt at parkere et køretøj både foran og efter en ind- og udkørsel til en ejendom.

Reglen er illustreret på billedet nedenfor. Bilerne parkeret i område 1 og 4 er parkeret lovligt, eftersom de er parkeret ved siden en ind- og udkørsel til en ejendom. Derimod er bilerne parkeret i område 2 og 3 parkeret ulovligt, idet de er parkeret foran en ind- og udkørsel til en ejendom.