Før og efter: Skiltet gælder både før og efter skiltestanderen.

Efter: Skiltet gælder efter skiltestanderen.

Før: Skiltet gælder før skiltestanderen.