Standsning forbudt: Her må du hverken standse eller parkere.

 

Parkering forbudt: Her må du ikke parkere, men du må standse i op til 3 minutter.

Af- og pålæsning af gods og af- og påstigning af passagerer er tilladt.