I begyndelsen af 2023 bliver der indført beboer- og betalingsparkering i Marseliskvarteret og ved Oldjordsvej. I Universitetsparken og ved Daugbjergvej bliver det fremover kun muligt at parkere i mere end to dagtimer mod betaling.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad den nye beboer- og betalingsparkering betyder for dig.

Alle skal betale for at parkere i mere end to dagtimer

Når betalingsparkeringen træder i kraft på Daugbjergvej, er det slut med at parkere gratis uden tidsbegrænsning på kommunale betalingsparkeringspladser.

I gul zone, som Daugbjergvej bliver en del af, kan du parkere to timer gratis, hvorefter du skal betale pr. time i tidsrummet kl. 08.00-23.00 på hverdage og lørdage samt i tidsrummet kl. 08.00-18.00 på søndage. Du skal altid registrere sin parkering i en parkeringsapp eller i en af områdets parkeringsautomater.

Du kan læse mere om priser for parkering og de forskellige parkeringsapps her

Det bliver ikke muligt at købe en beboerlicens

Hvis du bor i Daugbjergvej-området, har du desværre ikke mulighed for at købe en beboerparkeringslicens.

Lokalplanen i området har sikret, at der er etableret parkering på egen grund. Som beboer i Daubjergvej-området skal du derfor anvende den parkering, der findes i forbindelse med beboelsesejendommene. Det er udlejer, og ikke Aarhus Kommune, der er ansvarlig for de lokale private parkeringsrestriktioner.

Aarhus Kommune kan desværre ikke sikre, at parkeringen ved din ejendom er øremærket dig og andre beboere i ejendommen, og vi har som kommune heller ikke indflydelse på, hvordan parkeringen prisfastsættes.

Vi er klar over, at privat parkering er dyrere end den kommunale beboerparkeringsordning. Det er et vilkår for langt hovedparten af de byomdannelser og udviklingsområder, som sker i Aarhus.

Har du spørgsmål om parkering i eller ved din ejendom, skal du henvende dig til din udlejer.

Beboere i Marseliskvarteret har mulighed for at købe en beboerlicens

Den nye beboer- og betalingsparkering i Marseliskvarteret skal gøre det nemmere for områdets bebeoere at finde en parkeringsplads i nærhed af eget hjem.

Som beboer i Marseliskvarteret kan du købe en beboerlicens. Med den kan du parkere ubegrænset på kommunale betalingsparkeringspladser i din beboerparkeringszone alle ugens dage og timer.

Du vil modtage et brev umiddelbart før opstarten på beboer- og betalingsparkering i Marseliskvareteret, hvori hele processen for køb af beboerparkeringslicens bliver beskrevet. Du behøver altså ikke foretage dig noget omkring en mulig beboerlicens, før du modtager et nyt brev herom.

Du kan læse mere, få svar på spørgsmål og se se priser på beboerlicenser her

Gæster skal betale for at parkere i mere end to dagtimer

Når beboer- og betalingsparkeringen træder i kraft i Marseliskvarteret, kan bilister uden en beboerlicens ikke længere parkere gratis uden tidsbegrænsning på kommunale betalingsparkeringspladser.

I gul zone, som Marseliskvarteret bliver en del af, kan man parkere to timer gratis, hvorefter man skal betale pr. time i tidsrummet kl. 08.00-23.00 på hverdage og lørdage samt i tidsrummet kl. 08.00-18.00 på søndage. Man skal altid registrere sin parkering i en parkeringsapp eller i en af områdets parkeringsautomater.

Du kan læse mere om priser for parkering og de forskellige parkeringsapps her

Beboere omkring Oldjordsvej har mulighed for at købe en beboerlicens

Den nye beboer- og betalingsparkering omkring Oldjordsvej skal gøre det nemmere for områdets bebeoere at finde en parkeringsplads i nærhed af eget hjem.

Som beboer i området ved Oldjordsvej kan du købe en beboerlicens. Med den kan du parkere ubegrænset på kommunale betalingsparkeringspladser i din beboerparkeringszone alle ugens dage og timer.

Du vil modtage et brev umiddelbart før opstarten på beboer- og betalingsparkering i området ved Oldjordsvej, hvori hele processen for køb af beboerparkeringslicens bliver beskrevet. Du behøver altså ikke foretage dig noget omkring en mulig beboerlicens, før du modtager et nyt brev herom.

Du kan læse mere, få svar på spørgsmål og se se priser på beboerlicenser her

Gæster skal betale for at parkere i mere end to dagtimer

Når beboer- og betalingsparkeringen træder i kraft i området ved Oldjordsvej, kan bilister uden en beboerlicens ikke længere parkere gratis uden tidsbegrænsning på kommunale betalingsparkeringspladser.

I gul zone, som området ved Oldjordsvej bliver en del af, kan man parkere to timer gratis, hvorefter man skal betale pr. time i tidsrummet kl. 08.00-23.00 på hverdage og lørdage samt i tidsrummet kl. 08.00-18.00 på søndage. Man skal altid registrere sin parkering i en parkeringsapp eller i en af områdets parkeringsautomater.

Du kan læse mere om priser for parkering og de forskellige parkeringsapps her

Alle skal betale for at parkere i mere end to dagtimer

Når betalingsparkeringen træder i kraft i Universitetsparken, er det slut med at parkere gratis uden tidsbegrænsning på kommunale betalingsparkeringspladser.

I gul zone, som Universitetsparken bliver en del af, kan du parkere to timer gratis, hvorefter du skal betale pr. time i tidsrummet kl. 08.00-23.00 på hverdage og lørdage samt i tidsrummet kl. 08.00-18.00 på søndage. Du skal altid registrere sin parkering i en parkeringsapp eller i en af områdets parkeringsautomater.

Du kan læse mere om priser for parkering og de forskellige parkeringsapps her

Det bliver ikke muligt at købe en beboerlicens

Hvis du bor i området omkring Universitetsparken, har du desværre ikke mulighed for at købe en beboerparkeringslicens.

Lokalplanen i området har sikret, at der er etableret parkering på egen grund. Som beboer i området omkring Universitetasparken skal du derfor anvende den parkering, der findes i forbindelse med beboelsesejendommene. Det er udlejer, og ikke Aarhus Kommune, der er ansvarlig for de lokale private parkeringsrestriktioner.

Aarhus Kommune kan desværre ikke sikre, at parkeringen ved din ejendom er øremærket dig og andre beboere i ejendommen, og vi har som kommune heller ikke indflydelse på, hvordan parkeringen prisfastsættes.

Vi er klar over, at privat parkering er dyrere end den kommunale beboerparkeringsordning. Det er et vilkår for langt hovedparten af de byomdannelser og udviklingsområder, som sker i Aarhus.

Har du spørgsmål om parkering i eller ved din ejendom, skal du henvende dig til din udlejer.