Hvis du bor i Vestervang, har du desværre ikke mulighed for at købe en beboerlicens.

Lokalplanen i området har sikret, at der er tilstrækkelig parkering på egen grund. Det betyder, at der ikke indføres beboerparkering i Vestervang.

Som beboer i Vestervang skal du derfor anvende den parkering, der findes i forbindelse med beboelsesejendommene. Det er udlejer, og ikke Aarhus Kommune, der er ansvarlig for de lokale private parkeringsrestriktioner.

Lokalplanen for området kan findes her 

Parkeringszonerne for hele Aarhus er godkendt af Teknisk Udvalg den 4. marts 2020 og beslutningen.

Læs referatet fra udvalgsmødet her

Hvis du bor i Ceres Byen, så har du desværre ikke mulighed for at købe en beboerlicens.

Da lokalplanen for området blev vedtaget, så blev det samtidig besluttet, at parkeringen i området skulle ske som underjordisk parkering. Dette medfører, at man ikke kan indføre beboerparkering i Ceres Byen.

Som beboer i Ceres Byen skal man derfor anvende de private parkeringsmuligheder der er.

Lokalplanen kan findes her

Byrådet har med vedtagelsen af Parkeringspolitik 2018 haft det primære mål at sikre, at den tilgængelige parkeringskapacitet udnyttes bedst muligt.

Parkeringspolitikken fastlægger krav om parkering i forbindelse med nybyggeri og ombygninger. Det drejer sig om, at der som overordnet princip skal etableres ny parkering på egen grund.

Parkeringspolitikken fastlægger retningslinjer for omfanget af parkering ved forskellige typer af ny bebyggelse.

Byrådet har allerede ved vedtagelsen af lokalplanen for din ejendom, sikret etablering af tilstrækkelig parkering jf. retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune. Retningslinjerne kan læses her: www.aarhus.dk/parkeringspolitik

Det betyder, at du på nuværende tidspunkt ikke tilbydes at blive en del af beboerparkeringsordningen. 

Desværre kan Aarhus Kommune ikke sikre, at parkeringen ved din ejendom er øremærket beboerne i ejendommen og har heller ikke indflydelse på hvordan parkeringen prisfastsættes.

Vi er klar over, at privat parkering er dyrere end den kommunale beboerparkeringsordning. Det er et vilkår for langt hovedparten af de byomdannelser og udviklingsområder, som sker i Aarhus.

Du kan læse mere om den gældende parkeringspolitik her: www.aarhus.dk/parkeringspolitik

Du kan finde din lokalplan her: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/

Ovenstående er gældende for ejendomme på følgende adresser:

  • Langelinieparken
  • Peter Sabroes Gade 4-16
  • Trøjborgvej 72-74
  • Aldersrovej 19 og 22
  • Nordre Ringgade 78-80
  • Otto Ruds Gade 98-104
  • Willemoesgade 17-21