Sker uheldet på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at rette henvendelse til den nærmeste grundejer. Det sker i henhold til Lov om private fællesveje, §44, hvor det er den nærmeste grundejer, der har ansvaret for at holde vejen i en, under hensyn til færdslens art og størrelse, god og forsvarlig stand.