Kommunens vedligeholdelsespligt

Aarhus Kommune har pligt til at føre regelmæssigt tilsyn med alle offentlige fortove og gangarealer for at sikre, at farlige forhold, som for eksempel større niveauforskelle, bliver udbedret så hurtigt som muligt. Som borger skal du dog være klar over, at vi ikke kan være over hele byen hele tiden. Vi kan ikke forhindre, at der opstår ujævnheder, eller at fliser knækker, ligesom det ikke er muligt at reparere skader, vi ikke er vidende om.

Hvis du oplever skader på fortovet, skal du ikke tøve med at melde det ind via Borgertip.
 
Tilstødende områder til fortove er ikke omfattet af samme vedligeholdelsespligt som de egentlige gangarealer. Der er derfor ikke tale om manglende vedligeholdelse, hvis der er niveauforskelle mellem fortovsfliser og det tilstødende areal. 

Borgernes pligt til at færdes efter forholdene

Som fodgænger har du pligt til at færdes efter forholdene både i forhold til vejret og gangarealernes tilstand. Er fortovet i synligt dårlig stand, eller er der skiltet med advarsel om ujævnheder, er det din pligt at gå forsigtigt eventuelt benytte det modsatte fortov og tilpasse din ganghastighed efter forholdene. 
 
Undlader du at færdes efter forholdene, kan kommunen ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle skader.