Kommunens vedligeholdelsespligt

Aarhus Kommune har, som vejmyndighed pligt til at rydde sne og sørge for, at der ikke er glat på kommuneveje, cykelstier og kommunale parkeringspladser med videre. Kommunen bestemmer selv omfanget og rækkefølgen af arbejdet med vinterbekæmpelsen. For eksempel vil kraftigt snefald altid betyde glatte veje i nogle timer, fordi det ikke er praktisk muligt at sætte tilstrækkeligt materiel og mandskab ind for at forhindre det.

Borgernes pligt til at færdes efter forholdene

Trafikanter har altid pligt til at køre og gå efter forholdene både i forhold til vejret og vejens tilstand. Er veje eller gangarealer glatte, som følge af sne og is, skal du bevæge dig forsigtigt.
 
Undlader du at færdes efter forholdene, kan kommunen ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle skader.