Anmeldelse af en skade til Aarhus Kommune skal være skriftlig og indeholde oplysninger om skadestedet, tidspunktet for uheldet, dokumentation for skaden (for eksempel i form af et billede) samt en beskrivelse af, hvad der skete. Du kan anmelde en skade via linket herunder.

Når vi har modtaget din anmeldelse, undersøger vi forholdene på stedet, og oplysningerne sendes til Forsikringsservice, der træffer afgørelse om, hvorvidt du har krav på erstatning.