Byrådet i Aarhus beslutter serviceniveauet for bybusserne.
Region Midtjylland beslutter serviceniveauet for de regionale busser.
Midttrafik laver køreplanerne og beslutter taksterne. 

Danmarks første letbane er åbnet på den indre strækning i Aarhus. I løbet af 2018 kører Letbanen også til Odder og Grenaa. Letbanen bliver rygraden i den kollektive trafik i Aarhus-området, og skal sammen med busserne sikre en effektiv og klimavenlig mobilitet.

Se Letbanens aktuelle køreplan på midttrafik.dk

Læs mere om Letbanen på Letbanens hjemmeside

Læs mere om Letbanens etape Lisbjerg - Hinnerup

Læs mere om Letbanens etape Aarhus Ø - Brabrand

Bybusserne er de gule busser i Aarhus.

A-busser
I Aarhus er der seks overordnede A-buslinjer, som kører med 6-8 afgange/time i myldretiden. A-busserne kører primært på de store indfaldsveje og i de mest befolkede byområder i kommunen.

Bybusser
Derudover kører en række almindelige bybuslinjer med 2-4 afgange/time i myldretiden. Bybuslinjerne dækker byområder mellem A-linjerne og uden for A-linjernes dækningsområder.

Lokallinjer
Nogle få lokallinjer dækker specifikke kørselsbehov på udvalgte strækninger og tidspunkter, f.eks. kørsel til gymnasier til mødetid, eller kørsel til stranden om sommeren.

Se bybussernes køreplaner

Aktuel trafikinformation

Se takster og priser 

Har du glemt noget i bussen?

Kontakt Midttrafik Kundecenter

De regionale buslinjer - de blå busser - kører mellem Aarhus og nabokommunerne. Nogle områder af Aarhus Kommune dækkes alene af regionale busruter.

Se regionalbussernes køreplaner

Læs mere trafikinformation på Midttrafik.dk

Se Midttrafiks billetter og takster

Kontakt Midttrafiks kundecenter

Flextur er et supplement til den kollektive trafik i de områder af Kommunen, hvor der ikke er basis for normal busdrift. Flextur kører kun efter bestilling. Du kan bestille en tur hos Midttrafik på telefon, online eller via app.

Aarhus kommune giver tilskud til Flextur i kommunens landområder og små bysamfund. En rejse med Flextur koster dermed 4 kr. pr. km., dog mindst 30 kr. for en tur.

Læs om Flextur på Midttrafik.dk
Bestil en Flextur på Midttrafik.dk

Nærbanen til Odder og Grenaa erstattes af Aarhus letbane. På grund af anlægsarbejdet er togdriften midlertidigt indstillet.

Mens togdriften på nærbanen er lukket ned, har Midttrafik indsat erstatningsbusser. Erstatningsbusserne sikrer forbindelser til mange af de destinationer, som nærbanen dækkede. 

Læs om erstatningskørsel på Midttrafik.dk