1. Hvis din overkørsel er maksimalt 6 meter bred, skal du ansøge via Byggeri. Du skal altså ikke bruge formularene på denne side, da Teknik og Miljø ikke sagsbehandler overkørsler i denne bredde.

  2. Hvis overkørslen er over 6 meter bred skal der ansøges via Teknik og Miljø i en af de ovenstående formularer. Som udgangspunkt er overkørsler over 6 meter kun forbeholdt erhverv, så der skal meget gode argumenter til for ændre på den praksis.