Du skal være opmærksom, hvis der er tale om en overkørsel i forbindelse med en udstykning:

  • Ved udstykninger gælder, at hver ny overkørsel til en parcel skal tillades i henhold til øvrig information her på siden.
  • Ved udstykninger, hvor en eller flere parceller skal anvende en eksisterende privat fællesvej, skal udstykkeren indhente vej-ret fra ejeren af den private fællesvej.
  • Ved etablering af en overkørsel til en anden vej, gade eller lignende, kan det betyde, at der skal ændres på adressen.
  • Ved udstykninger, hvor der udlægges en ny adgangsvej, skal der fremsendes et teknisk vejprojekt til Mobilitet, Anlæg og Drift til godkendelse, før vejen og dens overkørsel til anden vej (offentlig eller privat fællesvej) anlægges.