Under kraftigt snevejr kan der dog være perioder, hvor det er vanskeligt at holde stierne i en farbar tilstand. Vi opfordrer derfor til at følge med i vejrudsigterne og vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at benytte cyklen på det pågældende tidspunkt.

I tilfælde af snestorm kan der på åbne strækninger være stier, som fyger til og derfor være vanskelige at passere.

På kortet herunder kan du se alle klassificerede stier i kommunen. Under kortet kan du læse mere om de fire forskellige klassificeringer.

Vores mål i denne klasse er at der udføres præventiv saltning og snerydning alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Præventiv saltning vil blive udført så vidt muligt, inden det bliver glat. Snerydning vil blive igangsat ved drivedannelse eller ved et jævnt lag sne på 3-5 cm.
Vores mål er, at disse cykelstier holdes farbare uden væsentlige gener alle ugens dage mellem klokken 03.00 og 20.00. Vi begynder saltning, når der er konstateret glatte stier, og vi snerydder ved betydelig drivedannelse eller ved et jævnt lag sne på 3-5 cm.
Vores mål er at holde disse cykelstier farbare på hverdage mellem klokken 03.00 og 20.00. Vi begynder at salte, når der er konstateret glat føre. Snerydningen begynder efter afslutning af klasse 2-cykelstier.
Klasse 4-stierne er ikke markeret på kortet, da der ikke saltes, gruses eller sneryddes på disse strækninger.
Grundejere har ansvaret for disse stier. Derfor snerydder eller saltes der ikke fra kommunens side.