I Aarhus Kommune deler grundejere, lejere, virksomheder, entreprenører og kommune ansvaret for saltning og snerydning på fortove og gangstier. Ansvarsfordelingen betyder, at der på fortovsstrækninger ofte er stor forskel på, hvordan opgaven bliver løst.

Husk derfor som fodgænger at være opmærksom på forholdene og benyt kun fodtøj, som du kan stå fast i.

På kortet herunder kan du se de fortove og gangstier, som Aarhus Kommune vintervedligeholder.

Udover forholdene på fortove og gangstier skal du være særligt opmærksom på:

  • Gangstier i parker, opland og på steder med dobbelt stisystem. Her salter og snerydder vi ikke.
  • Afstigning af busser. Det pludselige skifte til glat underlag overrasker mange og kan uden fuld opmærksomhed resultere i fald.