Det kan der være mange grunde til, men de mest almindelige forklaringer er maskinnedbrud og ekstreme vejrforhold, der forhindrer os i at komme hurtigt frem. Oftest er vi på vej, men kontakt os meget gerne, hvis du er i tvivl.
Vi forsøger at holde alle stier farbare, men skolestier er ikke prioriteret højere end andre stier.
Som udgangspunkt salter og snerydder vi ikke på Aarhus Kommunes grønne områder. Færdsel på stier, trapper og andre anlæg sker derfor på eget ansvar.
Dette problem vil opstå i perioder med meget sne. Desværre har vi ikke mulighed for at rykke ud i hvert eneste tilfælde. Derfor er du som udgangspunkt nødt til selv at grave dig ud.

Hvis kommunen har forsømt sin pligt til glatførebekæmpelse og handlet stærkt uforsvarligt, kan du søge kommunen om erstatning. Husk at dokumentere forholdene og meget gerne med billeder.

Du kan anmelde skaden her