Indendørs vil sige i beboerens eget værelse eller bolig. Beboerne på tilbud, hvor der er besøgsrestriktioner har allerede ret til at få udpeget op til to faste besøgspersoner, så det antal udvides nu med en.

Forholdene for besøg fra faste besøgspersoner skal stadig følges og er beskrevet i afsnittet "Besøgsrestriktionerne af 19. oktober".

Derudover gælder de besøgsrestriktioner, som blev genindført den 19. oktober stadig.

Læs pressemeddelelse om lempelse af besøgsrestriktioner fra Social- og Indenrigsministeriet

Besøgsrestriktionerne af 19. oktober

Aarhus Kommune er der generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale tilbud, som har beboere, der tilhører en risikogruppe.

Hvorvidt der på det enkelte tilbud er borgere, der er i en risikogruppe, vurderes af det enkelte tilbuds ledelse ud fra sundhedsfaglige retningslinjer. Blot der er en enkelt borger i risikogruppe er hele tilbuddet omfattet.

Besøgsrestriktionerne indføres i forbindelse med den øgede smitterisiko for at beskytte udsatte beboere og ansatte på sociale tilbud i kommunerne mod smitte med COVID-19.

Følgende typer af tilbud er omfattet af besøgsrestriktionerne:

  • Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
  • Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
  • Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
  • Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
  • Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.
  • Midlertidige botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service.
  • Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service.
  • Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.
  • Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110 i lov om social service.
  • Botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

På de tilbud, der bliver omfattet af disse besøgsrestriktioner, kan der stadig være besøg på indendørs arealer i kritiske situationer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn. Det samme gælder for besøg af 1-2 faste besøgspersoner, i det omfang tilbuddets ledelse har tilladt, at besøg fra faste besøgspersoner kan ske indendørs i beboernes egen del af tilbuddet (værelset/boligen).

Læs mere om sundhedsstyrelsens generelle råd til at forebygge smittespredning

Læs mere om risikogrupperne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside