Folketinget har genindført nødlovgivningen for det sociale område fra den 24. december 2020.

Omlægning af aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne med handicap

De fleste borgere med handicap, der har et aktivitets- og beskæftigelsestilbud under Voksne, Job og Handicap, har siden sommeren 2020 kunnet komme på deres normale dagtilbud.

I slutningen af 2020 har coronasituationen imidlertid udviklet sig på en måde, som har betydet, at folketinget har genindført nødlovgivningen for det sociale område fra den 24. december 2020.

Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene bruges af borgere fra alle dele af byen. For at forebygge smittespredning blandt borgere og medarbejdere på botilbuddene har Voksne, Job og Handicap derfor besluttet at omlægge dagtilbuddet, så borgeren fra mandag den 11. januar 2021 får sit dagtilbud i tilknytning til botilbuddet. Omlægningen gælder indtil videre.

Omlægningen betyder, at borgere, der bor i et kommunalt botilbud, får sit dagtilbud i tilknytning til der, hvor vedkommende bor. For borgere der er hjemmeboende, bliver der lavet konkrete aftaler om eventuelt nød-dagtilbud. Der vil ligeledes blive givet tilbud om nød-dagtilbud til de borgere, hvor kommunen vurderer, at borgeren, ud fra en samlet sundhedsfaglig og socialfaglig vurdering, vil have bedst af et tilbud uden for eget hjem.

Borgerne og deres pårørende er orienteret om ændringen og inddrages ved afgørelse om nød-dagtilbud. 

Borgere og pårørende orienteres igen, når omlægningen enten reguleres eller afsluttes, og borgeren kan vende tilbage til det normale dagtilbud.

Aarhus Kommune vil sikre at åbningen sker, så snart det vurderes at være forsvarligt at åbne igen.

Giver dette anledning til spørgsmål, kan du skrive til: soejlechefen-vh@msb.aarhus.dk

 

Kontakt 

Kontakt borgercentre eller Rådgivning og Visitation Voksne

Tilbud i Center for Forebyggelse og Rehabilitering

 • Værkstedet Rørdrumvej
  Lukket ned for fysisk fremmøde, men er tilgængelig og følger op telefonisk/virtuelt og evt. med gåture.
  Mødestedet er lukket indtil den 7. februar.
  Fristedet er lukket indtil den 7. februar.

 • Kultur og kontaktsted Kragelund
  Alle aktiviteter lukkes ned i deres nuværende form. Der vil være personale på Kragelund som kan kontaktes telefonisk, hvis der er behov, og vi kan tilbyde “walk and talk” for dem, der måtte have behov for det. Der vil desuden være aktiviteter på “krager i flok”, musik online og madlavning online.
  Vi kan træffes telefonisk i dagtimerne mellem 8 og 15.
  Ophold i naturen holder åbent med aktiviteter hele ugen (for tilmeldte borgere).
  Kolonihaven holder åbent hele ugen og der vil desuden dagligt være gåture. Alle aktiviteter afholdes med afstand (2 meter) og i grupper på max 5. (for tilmeldte borgere).

 • Rehabiliteringsforløb, Nørre Allé 31
  Rejsecafeen og Allé Huset er lukket ned indtil videre til den 7. februar. Tilmeldte borgere kontaktes.
  Gruppeforløb starter virtuelt i uge 2. Tilmeldte borgere kontaktes.
  Undervisningen på Center for Specialundervisning for Voksne er udskudt til den 1. februar. Der gives besked til tilmeldte via mail.
  Visitationen er åben for telefoniske samtaler. Visitationen kan træffes på telefon 41 85 85 42.
  Visitationen holder desuden som planlagt virtuelt infomøde, den 15. januar. Tilmelding til infomøde på telefon 41 85 85 42.
  Ved spørgsmål, kan kontaktperson kontaktes eller afdelingsleder Rikke Larsen på telefon 29 28 16 77.

 • Psykiatriens Hus
  Overnatningen forbliver åben. Socialvagten kun telefonisk kontakt. Recovery-skolen er lukket. 
  Læs mere på hjemmesiden for Psykiatriens Hus

 • Sønder Allé – Åben fleksibel rådgivning
  Åben for telefoniske henvendelser og kun møder efter aftale indtil 7. februar. Samarbejdspartnere kan kontakte via mail.
  Se mere om tilbuddet samt åbningstider

 • Ressourceforløb 
  Møder og aftaler planlægges efter forudgående telefonisk kontakt.

Center for Mestring

 • Værestedet, Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C
  Værestedet har ændret åbningstider til mandag-fredag klokken 10-20 og weekend klokken 13-21.

Center for Job og Integration

 • Møder og aftaler planlægges efter forudgående telefonisk kontakt.

Kontakt

Kontakt centre i Job, Udsatte og Socialpsykiatri

Private/frivillige tilbud

For mere information om status vedrørende eventuel åbning se de enkelte private og frivillige tilbuds hjemmeside eller kontakt tilbuddene direkte. En oversigt over private og frivillige tilbud og foreninger findes på Frivilligcenter Aarhus’ hjemmeside.

Find din forening

Tilbuddene har åben, men de fleste aktiviteter holder vi virtuelt.

 • Alle Ydelsescenterets afdelinger, Jægergården, Værkmestergade 15b, lukker for fysisk fremmøde. Kontakt sker via sikkermail/digitalt eller telefonisk. For de borgere på pension, kontanthjælp mv. eller ansøgning om kontanthjælp, hvor fysisk fremmøde er absolut påkrævet, er der nødbetjening mellem kl. 9-12.

 • Rusmiddelcenter Aarhus er åbent for nyhenvendelser i Modtagelsen (via telefon) på Jægergårdsgade 66 og i Rådgivning på Sumatravej 3. 
  Der er ikke åben for rådgivning torsdag eftermiddag.
  Der er åbent for fysisk fremmøde til abstinensbehandling, antabusudlevering, substitutionsbehandling og heroinassisteret behandling. Samtalebehandling foregår primært virtuelt.

 • Broen er åben for medicinudlevering. Der udleveres mad ved afhentning af medicin tre gange om ugen. Der er fortsat mulighed for samtaler i huset ved aftale.
  Tilbuddene ved ABCafe og Madam Grøn foregår primært virtuelt/telefonisk og via gåture. 

 • Hjerneskadecentret, P.P. Ørums Gade 11 holder samtaler virtuelt. 

 • Hjerneskadeteamet, P.P. Ørums Gade 9-11 holder samtaler virtuelt.

 • Bostøtte for voksne med erhvervet hjerneskade og neurologiske lidelser: Møder mellem borgere og bostøtter omlægges til virtuelle aktiviteter, hvor det er muligt.

 • Gratis psykologhjælp for unge, Nørre Allé 30, 1. th. Samtaler holdes virtuelt. 

 • Sociallægeinstitutionen, Fredens Torv 6, holder de fleste aktiviteter virtuelt.

 • Jobcenterindsats sygedagpenge og jobafklaring: Beskæftigelsesindsatsen er aktiv. Jobcentret er åbent, men samtaler og møder – herunder tolkninger - holdes som udgangspunkt fortsat virtuelt/telefonisk med fremmøde hvor det vurderes påkrævet. Rehabiliteringsteam holder fortsat åbent for fysisk fremmøde.  

Kontakt

Kontakt centre i Job, Sundhed og Ydelse

Du kan fysisk henvende dig i indgangen på Ungecentret Værkmestergade (Værkmestergade 3) og Ungecentret Kalkværksvej (Kalkværksvej 10). Der er mulighed for telefonisk og digital kontakt.

Nedenfor angives særskilt status for underliggende tilbud/adresser:

Ungecentret Kalkværksvej

 • Alléskolen, Toldbodgade 5: Virtuel undervisning.
 • Café Monroe, Vester Allé 3C: Lukket.

Ungecentret Skanderborgvej

 • Spor 215, Hasle Centervej 215: Lukket for fysisk fremmøde - telefon er åben.
 • Holme Nygård, Nygårdsvej 25-29: Åben.
 • Kontaktstedet, Gudrunsvej 78: Lukket for fysisk fremmøde - der er gadeplansmedarbejdere til stede i området.
 • Ungekontakten, Skanderborgvej 156: Lukket for personligt fremmøde hele januar 2021. Telefonerne er åbne kl. 12-15

Ungecentret Værkmestergade

 • Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1D og 4: Åben.
 • SORAS-Kollegiet, Vestergade 72: Forsat drift under hensyntagen til corona-restriktioner.
 • SORAS Bostøtte- og samværstilbud, Nørre Boulevard 1: Forsat drift under hensyntagen til corona-restriktioner.

Kontakt

Kontakt centrene i Unge, Job og Uddannelse

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

 • Alle tilbud er i normal gænge inden for de gældende sikkerheds- og sundhedsmæssige retningslinjer.

Børnecentret

 • Åben Anonym Rådgivning
  Pga. corona-restriktioner kan du ikke bestille tider online til personligt møde. Du kan ringe til os og bestille tid til en telefonsamtale eller videosamtale i vores
  telefonåbningstider:
  Mandag klokken 11-12 og 13-16
  Tirsdag klokken 13-16
  Onsdag og torsdag klokken 11-12 og 13-16
 • Alle øvrige tilbud er i normal gænge inden for de gældende sikkerheds- og sundhedsmæssige retningslinjer.

Familiecentret

 • Alle tilbud er i normal gænge inden for de gældende sikkerheds- og sundhedsmæssige retningslinjer.

Kontakt

Kontakt centre i Børn, Familier og Fællesskaber

Er du i den situation, at du …

 • Skal melde dig ledig?
 • Modtager dagpenge fra en A-kasse og har spørgsmål til jobcentret?
 • Modtager kontanthjælp som jobparat og er fyldt 30 år og har spørgsmål til jobcentret?
 • Er i fleksjob, modtager ledighedsydelse og førtidspension og har spørgsmål til jobcentret?

... så læs mere her:

Du kan melde dig ledig på www.jobnet.dk eller ved at møde op i Jobcenter Aarhus, Værkmestergade 5, 8000 Aarhus C. Du vil også få vejledning i JobInfo samme sted.

Hvis du er indkaldt til samtale, vil den blive afholde telefonisk. 

Hvis du allerede nu er i gang med et forløb eller har aftalt et forløb, det kunne være kursus, en uddannelse eller fx et virksomhedspraktikforløb skal du fortsætte eller påbegynde forløbet som aftalt. Har du spørgsmål du altid velkommen til at kontakte jobcentret/din job-eller virksomhedskonsulent.

Hvis du har spørgsmål til din ydelse (kontanthjælp, ledighedsydelse, fleksløntilskud, førtidspension), så ring på telefon 89 40 14 00.

Hvis du er dagpengemodtager og har spørgsmål til din indsats i jobcentret eller fx har booket en samtale og er lidt i tvivl om hvad du skal, så ring på telefon 87 13 41 03.

Hvis du modtager kontanthjælp, er fyldt 30 år, og har spørgsmål til din indsats i jobcentret, så ring på telefon 87 13 37 00.

Hvis du modtager ledighedsydelse, førtidspension eller er i fleksjob, så ring til din konsulent. Øvrige henvendelser på fleksjobområdet, så ring på telefon 41 86 44 10.

Særligt for arbejdsgivere

Spørgsmål til fleksjobområdet, så ring på telefon 41 85 63 92 eller mail til fleksjob@aarhus.dk

Henvendelser til Virksomhedsservice, herunder spørgsmål vedrørnde arbejdsfordeling, så ring på telefon 87 13 41 11.

Kontakt

Kontakt centre i Job og Virksomhedsservice

Jobcenter Aarhus holder ikke lukket. Du skal fortsat melde dig ledig på Jobcenter Aarhus, Værkmestergade 5, 8000 Aarhus C. Her kan du også få vejledning i JobInfo. Alle indkaldte samtaler vil blive holdt telefonisk.

Vi iværksætter en række tiltag i Aarhus Kommune for at bremse Covid-19 smittespredningen og få den under kontrol. Det betyder bl.a., at kommunens administrative medarbejdere så vidt muligt skal arbejde hjemmefra.
I den kommende periode vil samtaler og møder med jobcentret derfor foregå telefonisk eller virtuelt med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Beskæftigelsesindsatsen opretholdes delvis. Det betyder, at kursusaktiviteter og aktiveringsindsatsen på virksomhederne er ændret frem til 28. februar 2021.

Der iværksættes ikke nye praktikker eller løntilskudsjobs i perioden. Igangværende forløb kan fortsætte hvis borger og virksomhed er enig.

Alt kursusaktivitet skal foregå digitalt, dog er det muligt at deltage i tilbud, som gennemføres fysisk, hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at den ledige ansættes ordinært efter opkvalificeringen.

 

For alle aktiviteter gælder fortsat hensyntagen til afstandsregler og god håndhygiejne.

Tiltagene sker med baggrund i anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Du er velkommen til at kontakte din virksomheds- eller jobkonsulent via mail, hvis du har spørgsmål, der skal afklares. 

Er du tilknyttet driftsområdet ”Job og Virksomhedsservice,” så læs mere her

Kontakt

Kontakt Jobcentret som borger

Beskæftigelsesministeriet har udmeldt at beskæftigelsesindsatsen opretholdes delvis. Det betyder, at kursusaktiviteter og aktiveringsindsatsen på virksomhederne er ændret frem til 28. februar 2021.

Der iværksættes ikke nye praktikker eller løntilskudsjobs i perioden. Igangværende forløb kan fortsætte hvis borger og virksomhed er enig.

Alt kursusaktivitet skal foregå digitalt, dog er det muligt at deltage i tilbud, som gennemføres fysisk, hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at den ledige ansættes ordinært efter opkvalificeringen.

Mentorstøtten skal så vidt muligt foregå digitalt, men hvis det nødvendigt kan du mødes med borgeren. Vi anbefaler at alle fysiske møder mellem borger og mentor foregår udendørs, og at sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.

Med baggrund i sundhedsmyndighedernes anbefalinger, arbejder vores medarbejdere, så vidt muligt hjemmefra. Derfor foregår samtaler og møder med vores leverandører og samarbejdspartnere telefonisk eller virtuelt.

For yderligere information kontakt: Sophie Bertelsen, sobe@aarhus.dk