Møder kan gennemføres virtuelt, hvis borgeren ønsker det.

  • Ydelsescenterets afdelinger for Førtidspension, Folkepension, Kontanthjælp og Ansøgning, Jægergården, Værkmestergade 15b, betjener de borgere, hvor fysisk fremmøde er påkrævet dagligt mellem kl. 9-12. For øvrige opfordres der til kontakt via sikkermail/digitalt eller telefonisk henvendelse.

  • Sociallægeinstitutionen, Fredens Torv 6, holder de fleste aktiviteter virtuelt.

  • Jobcenterindsats sygedagpenge og jobafklaring: Jobcentret er åbent, men samtaler og møder – herunder tolkninger - holdes som udgangspunkt fortsat virtuelt/telefonisk med fremmøde, hvor det vurderes påkrævet.

Kontakt

Kontakt centre i Job, Sundhed og Ydelse

Er du i den situation, at du …

  • Skal melde dig ledig?
  • Modtager dagpenge fra en A-kasse og har spørgsmål til jobcentret?
  • Modtager kontanthjælp som jobparat og er fyldt 30 år og har spørgsmål til jobcentret?
  • Er i fleksjob, modtager ledighedsydelse og førtidspension og har spørgsmål til jobcentret?

... så læs mere her:

Du kan melde dig ledig på www.jobnet.dk eller ved at møde op i Jobcenter Aarhus, Værkmestergade 5, 8000 Aarhus C. Du vil også få vejledning i JobInfo samme sted.

Hvis du er indkaldt til samtale, vil den blive afholde telefonisk. 

Hvis du allerede nu er i gang med et forløb eller har aftalt et forløb, det kunne være kursus, en uddannelse eller fx et virksomhedspraktikforløb skal du fortsætte eller påbegynde forløbet som aftalt. Har du spørgsmål du altid velkommen til at kontakte jobcentret/din job-eller virksomhedskonsulent.

Hvis du har spørgsmål til din ydelse (kontanthjælp, ledighedsydelse, fleksløntilskud, førtidspension), så ring på telefon 89 40 14 00.

Hvis du er dagpengemodtager og har spørgsmål til din indsats i jobcentret eller fx har booket en samtale og er lidt i tvivl om hvad du skal, så ring på telefon 87 13 41 03.

Hvis du modtager kontanthjælp, er fyldt 30 år, og har spørgsmål til din indsats i jobcentret, så ring på telefon 87 13 37 00.

Hvis du modtager ledighedsydelse, førtidspension eller er i fleksjob, så ring til din konsulent. Øvrige henvendelser på fleksjobområdet, så ring på telefon 41 86 44 10.

Særligt for arbejdsgivere

Spørgsmål til fleksjobområdet, så ring på telefon 41 85 63 92 eller mail til fleksjob@aarhus.dk

Henvendelser til Virksomhedsservice, herunder spørgsmål vedrørnde arbejdsfordeling, så ring på telefon 87 13 41 11.

Kontakt

Kontakt centre i Job og Virksomhedsservice