For at være berettiget til sygedagpenge er det et krav, at lønmodtageren overfor kommunen kan fremvise dokumentation i form af en lægeerklæring med en konkret lægelig vurdering af, at lønmodtageren eller den pårørende er i øget risiko ved smitte med covid-19. Det ikke tilstrækkeligt, at lønmodtageren har en bestemt alder eller en bestemt diagnose.

Derudover skal arbejdsgiveren udarbejde en erklæring, hvor det skal fremgå:

  • At det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre på lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19 eller for personer, der er pårørende til personer i øget risiko. 
    Find anbefalingerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
  • At arbejdsgiveren fritager lønmodtageren helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Lønmodtageren skal desuden opfylde almindelige betingelser for ret til sygedagpenge, undtaget kravet om uarbejdsdygtighed.

For arbejdsgivere

Søg sygedagpenge via NemRefusion

Yderligere information

Læs mere om reglerne på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Se præsentation af reglerne