Test

Du skal ringe til din læge:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19 og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du skal ikke ringe til din læge, men selv bestille en test:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.
 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen.
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag.

Du bestiller en test på coronaprover.dk.

Teststeder med og uden tidsbestilling 

OBS: Der kan opleves nogle sekunders ventetid, inden kortet bliver vist.

 

Region Midt har ansvar for test, herunder også åbningstider på teststederne, så vi anbefaler at checke Region Midts hjemmeside, hvis du er i tvivl om åbningstider. Vær opmærksom på, at en række teststeder lukker med udgangen af uge 26 (2. juli)

Gå til Region Midts hjemmeside om test

Kort over alle testmuligheder i Danmark

Kortet viser alle faste test-lokationer for PCR og Hurtigtest, som Styrelsen for Forsyningssikkerhed har modtaget fra Regionerne. Det bliver løbende udviklet og der bliver tilføjet flere midlertidige og faste teststeder.

Gå til kort over testmuligheder i Danmark

Mobile testenheder uden tidsbestilling

Personer ned til 2 år kan blive testet i de mobile testenheder, hvor  der bliver fortaget PCR - test og altså ikke kviktest. Børn under 15 år skal være i følge med en voksen.

Kviktest kan bruges til personer fra 6 år og opefter.

Er du tvivl om, hvordan du bestiller en test eller finder dit testsvar?

Læs vores guides, hvor vi med billeder vejleder dig i, hvordan man bestiller en test på coronaprover.dk og finder sit svar på sundhed.dk. Du kan også finde dit testsvar i app'en "Min Sundhed" som du kan downloade til din Smartphone.

Sådan bestiller du en coronatest

Sådan finder du dit testsvar

For at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 skal borgere på en række områder kunne forevise negativ test eller et coronapas for at få adgang til offentlige lokaler og lokaliteter. Borgere, der af sundhedsfaglige årsager ikke kan få foretaget test (PCR- og hurtigtest), er dog undtaget kravet om negativ test eller coronapas.

Det gælder:

 • Borgere, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19-test.
 • Borgere, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test.

Borgere, som opfylder kriterierne for at blive undtaget fra test, kan henvende sig fysisk i Borgerservice og få udstedt dokumentation for deres undtagelse.  Denne dokumentation kan man fremvise, hvor der er krav om test eller coronapas. Dokumentationen gælder på lige fod med et gyldigt coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte. Ved fremmøde skal man skrive under på en tro og love erklæring om, at man er berettiget til fritagelse.

Det er kun i Borgerservice på Dokk1, at man kan få udstedt dette bevis. Man skal ringe og bestille tid på tlf. 8940 2222.

Ved det personlige fremmøde, skal borgeren kunne fremvise gyldig legitimation i form af enten

 • pas
 • kørekort
 • sundhedskort
 • eller andet offentligt udstedt identitetskort (ID)

 

English:

The Danish health authorities recommend that foreign tourists get PCR tested for covid-19 instead of taking a rapid test

A map of test sites can be found on on coronasmitte.dk

Deutch:

Die dänischen Gesundheitsbehörden empfehlen ausländischen Touristen, sich auf Covid-19 auf PCR testen zu lassen, anstatt einen Schnelltest zu machen

Eine Karte der Teststandorte finden Sie auf coronasmitte.dk

Nederlands:

De Deense gezondheidsautoriteiten raden buitenlandse toeristen aan om PCR-testen te doen op covid-19 in plaats van een snelle test te doen

Een kaart met testlocaties is te vinden op coronasmitte.dk