Orientering fra Teknik og Miljø

Ud over byens basale funktioner har Teknik og Miljø fokus på at sikre, at det private erhvervsliv kan fortsætte sit virke i tråd med statsministerens udmeldinger 11. marts.

Medarbejdere er derfor sendt hjem med teknisk udstyr, der kan hjælpe til, at Teknik og Miljø i størst muligt omfang kan opretholde behandlingen af ansøgninger om byggetilladelser, plansager og myndighedsgodkendelser sådan, at private virksomheder i mindst muligt omfang hindres i deres aktiviteter.

I samme forståelse har AffaldVarme besluttet at opretholde virksomhedernes mulighed for at komme af med affald i hverdagene på genbrugsstationerne. Læs mere herunder.