I kapellerne kan der afholdes bisættelser eller begravelser med højst følgende antal personer:

Nordre kapel: 30 personer

Vestre lille kapel: 15 personer

Vestre store kapel: 30 personer

På udendørs begravelser og bisættelser er der en begrænsning på 50 personer.

Salmebøger vil ikke være tilgængelige pga. smitterisiko.