Du skal bære et mundbind eller visir, når du besøger visse kommunale lokaler og bygninger.

Du skal bruge mundbind eller visir, når du besøger følgende:

 • Bygninger på Sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet,
 • Borgerservice
 • Jobcentre og visse sociale tilbud, se oversigten her på siden
 • Kulturinstitutioner som fx biblioteker, (læs nærmere herom længere nede på siden).
 • Idræts- og foreningsfaciliteter.

Der er ikke krav om brug af mundbind og visir for forældre i skoler, dagtilbud og fritidstilbud med mindre andet er meldt ud lokalt.

Der er ikke krav om, at du bruger mundbind eller visir, hvis du har aftaler i Aarhus Kommunes administrative bygninger. Følgende bygninger er undtaget fra kravet:

 • Rådhuset,
 • Grøndalsvej 1,
 • Grøndalsvej 2,
 • Blixens,
 • Bautavej 1,
 • Holmevej 180.

 

Du skal bære et mundbind eller visir, når du kommer på biblioteket, på Dokk1, i Musikhuset, på Godsbanen og alle tilsvarende kulturhuse.

Du skal bære mundbind, når du bevæger dig rundt indenfor. Mundbindet må kun tages af, når du sidder ned.

Der er stadig afstandskrav og håndsprit – ligesom du har kendt det siden foråret.

 

Det er påkrævet, at ansatte og besøgende skal bære mundbind på sociale tilbud, hvis der er brugere eller beboere i risikogruppen.

Det er påkrævet, at ansatte og besøgende skal bære mundbind på sociale tilbud, hvis der er brugere eller beboere i risikogruppen.

Du skal bruge mundbind, når du går ind og ud af kapellet, men ikke når du sidder ned. Indtil videre er der krav om mundbind i forbindelse med handlinger i kapellerne (bisættelser og begravelser) og ved urneudleveringer.

Aarhus Kommune uddeler mundbind til kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper.

Det er et krav at benytte mundbind i den offentlige trafik. Regeringen har derfor besluttet, at mundbind skal være gratis for kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper. Det vil sige borgere, hvor det vil være en økonomisk byrde at købe mundbind.

For borgere i Aarhus Kommune betyder det, at man kan få udleveret gratis mundbind, hvis man selv opfatter sig som socialt udsat. Man får udleveret 5-10 stykker ad gangen.

Mundbindene uddeles inden for almindelig åbningstid på følgende adresser:

 • Borgerservice i Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2 - OBS: Udleveres kun efter forudgående telefonisk aftale (8940 2222) frem til den 31.1.2021

 • Værestedet, Jægergårdsgade 107
 • Rusmiddelcenter Aarhus, Sumatravej 3
 • Jægergården, Værkmestergade 15 B


Kravet om mundbind i den offentlige trafik og udvalgte bygninger gælder foreløbig frem til den 28. februar 2021, og det vil være muligt at få udleveret mundbind i hele perioden.

 

 

Sundhedsstyrelsen har lavet en vejledning i korrekt brug af mundbind.

Se hvordan du bruger mundbind korrekt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Myndighederne har undtaget forskellige grupper fra kravet - bl.a. børn under 12 år.

Her kan du kan læse om de grupper, som er undtaget brug af mundbind

Badge: fritaget fra mundbind

Sundhedsstyrelsen har lanceret et badge, der gør opmærksom på, at man er fritaget for kravet om at bære af mundbind/visir. Bagdet kan bestilles direkte via Rosendahls Boghandel. Vær dog opmærksom på at man kun kan bestille max 2 stk. og at følgende adresse skal benyttes til bestilling for private: www: rosendahlsboghandel.dk.

Der kan ikke bestilles via telefon. Det er gratis at bestille, men der er ekspeditionsgebyr og portoudgifter forbundet med bestillingen.