Vigtig information om specialkørsel 

Opdateret den 21. juni 2021

Retningslinjer i forbindelse med specialkørsel:

Specialkørslerne har i en længere periode været pålagt restriktioner i forhold til antallet af borgere i taxa, minibus mv. Der er fortsat restriktioner, dog bliver der løbende foretager lempelser på restriktionerne, i takt med at landet så småt er ved at genåbne mere og mere. Det betyder at vores restriktioner bliver tilpasset landets genåbning. Der er fra den 19. april 2021 nye retningslinjer for hvor mange borgere der fremover må være i køretøjerne.

Retningslinjerne for special befordring er gældende fra 19. april 2021

  • Antallet af borgere i alm. små vogne er maks. 3 personer.
  • Antallet af borgere i mellemstore vogne er maks. 5 personer (en mellemstor vogn kan eksempelvis være en WV Touran).
  • Antallet af borgere i minibusser er maks. 7 siddende borgere, eller 7 siddende og 2 kørestole (dvs. normal kapacitet)
  • Borgere der er visiteret til forsædeplads, må gerne sidde på forsædet, ellers er forsædet undtaget i køretøjerne.

 

Retningslinjer omkring mundbind:

  • Restriktioner omkring mundbind, følger de nationale retningslinjer og udfasningsdatoer. Det betyder derfor at det ikke længere er et krav, at der skal bæres mundbund i forbindelse med udførelsen af specialkørsel udover de til enhver tid gældende retningslinjer. 

Øvrige retningslinjer:

  • Køretøjet skal gøres rent hver dag med fokus på kontaktpunker. Det skal foregå med vand og sæbe og almindelige rengøringsmidler. Kontaktpunkter er knapper, stænger, håndtag, stropper, armlæn m.v.
  • Det er vognmandens ansvar, at der er håndsprit til chaufføren, og det er et krav til chaufføren, at han overholder korrekt håndhygiejne gennem arbejdsdagen. Passagererne henstilles til egen håndsprit.

OBS: For Særlige Dagtilbud håndteres autostole og overdragelse af børn som før Covid-19.

 

Særlig information fra Sundhed og Omsorg

Dagcentrene er så småt i gang med at genåbne for borgere til dagcentre, efter at have været lukket ned i en længere periode.  

Særlig information fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

De fleste institutioner der hører ind under Sociale Forhold og Beskæftigelse er igen åbnet op for aktiviteter. Det betyder at de fleste borgere, nu kan komme tilbage til deres tilbud igen, efter at det har været lukket ned i en længere periode.