Rådhuset:

Åbnet, der sidder rådhusbetjente ved indgangen. Kantinen er lukket og der er kun adgang for offentligheden med særlig aftale.

Blixens:

Bygningen er aflåst, adgang for borgere kræver særlig aftale, der er betjentdækning i bygningen, kantinen er lukket. Familiecentret  som hører under Sociale forhold og Beskæftigelse forventes at være i normal drift.

Holmevej 180:

Bygningen er aflåst.

Vejlby Centervej 52:

Det meste af bygningen er aflåst, borgere kan dog komme i receptionsområdet, hvor de afhentes af sagsbehandler. Der er betjentdækning i bygningen.

Værkmestergade 15:

Borgere kan frit komme ind i forhallen, der kræves ingen særlig aftale. Der er betjentdækning i bygningen. Adgang til øvrige dele af bygningen er låst. Sociale forhold og Beskæftigelse oplyser, at nogle borgersamtaler afholdes.

Gudrunsvej 78-82:

Ikke aflåst, tilgængelig for brugerne.

Silkeborgvej 622:

Adressen er fortsat åbent for borgerhenvendelser. Der er etableret et beredskab til at håndtere borgerhenvendelserne. De fleste medarbejdere arbejder hjemmefra og varetager primært kontakten virtuelt/telefonisk. I det omfang der er et væsentligt behov for et fysisk møde med borgerne, vil disse fortsat blive afholdt på adressen. Fortsat betjentdækning.

Grøndalsvej 1:

Bygningen er aflåst, adgang for borgere kræver særlig aftale, der er betjentdækning i bygningen, kantine er lukket, MSB opretholder almindeligt driftsfokus på adressen. Varetager stadig borgerrettede opgaver.

Grøndalsvej 2:

Bygningen er aflåst, adgang for borgere kræver særlig aftale. Der er vagtdækning i bygningen, Kantine er lukket.

Bautavej:

Aflåst – ingen reception, der ringes på døren, hvis man har en aftale om møde.

Kalkværksvej 10:

Åben for offentligheden, der kræves ingen særlig aftale. Visitation åben og afholdelse af samtaler, som ikke kan holdes virtuelt. Langt de fleste medarbejdere er sendt hjem. Fortsat betjentdækning.

Spanien 19:

Aflåst - bygningen er ikke i brug.