Fra og med torsdag den 29. oktober skal du bære et mundbind eller visir, når du besøger visse kommunale lokaler og bygninger.

Du skal bruge mundbind eller visir, når du besøger følgende:

 • Bygninger på Sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet,
 • Borgerservice
 • Jobcentre og visse sociale tilbud, se oversigten her på siden
 • Kulturinstitutioner som fx biblioteker, (læs nærmere herom længere nede på siden).
 • Idræts- og foreningsfaciliteter.

Der er ikke krav om brug af mundbind og visir for forældre i skoler, dagtilbud og fritidstilbud med mindre andet er meldt ud lokalt.

Der er ikke krav om, at du bruger mundbind eller visir, hvis du har aftaler i Aarhus Kommunes administrative bygninger. Følgende bygninger er undtaget fra kravet:

 • Rådhuset,
 • Grøndalsvej 1,
 • Grøndalsvej 2,
 • Blixens,
 • Bautavej 1,
 • Holmevej 180.

Vi opdaterer snarest muligt denne nyhed med mere detaljerede anvisninger på området.

Du skal bære et mundbind eller visir, når du kommer på biblioteket, på Dokk1, i Musikhuset, på Godsbanen og alle tilsvarende kulturhuse.

Du skal bære mundbind, når du bevæger dig rundt i bygningen. Mundbindet må kun tages af, når du sidder ned.

Der er stadig afstandskrav og håndsprit – ligesom du har kendt det siden foråret.

Det bliver en uvant situation for både jer som brugere og os som personale at møde hinanden med mundbind og visirer. Det er meget anderledes, end vi alle sammen er vant til. Til gengæld vi er glade for, at vi stadig kan holde åbent under de givne forhold. Det betyder rigtig meget for os.

 

Fra torsdag den 29. oktober er det påkrævet, at ansatte og besøgende skal bære mundbind på sociale tilbud, hvis der er brugere eller beboere i risikogruppen.

Du skal bruges mundbind, når du går ind og ud af kapellet, men ikke når du sidder ned. Indtil videre er der krav om mundbind i forbindelse med handlinger i kapellerne (bisættelser og begravelser) og ved urneudleveringer.

Aarhus Kommune uddeler nu mundbind til kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper.

Det er et krav at benytte mundbind i den offentlige trafik. Regeringen har derfor besluttet, at mundbind skal være gratis for kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper. Det vil sige borgere, hvor det vil være en økonomisk byrde at købe mundbind.

For borgere i Aarhus Kommune betyder det, at man kan få udleveret gratis mundbind, hvis man selv opfatter sig som socialt udsat. Man får udleveret 5-10 stykker ad gangen.

Mundbindene uddeles inden for almindelig åbningstid på følgende adresser:

 • Borgerservice i Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
 • Jægergården, Værkmestergade 15 B
 • Værestedet, Jægergårdsgade 107
 • Rusmiddelcenter Aarhus, Sumatravej 3
 • samt følgende biblioteker: Hasle, Gellerup, Viby, Åby, Højbjerg, Trige og Risskov 

Kravet om mundbind i den offentlige trafik og udvalgte nygninger gælder foreløbig frem til den 2. januar 2021, og det vil være muligt at få udleveret mundbind i hele perioden.

 

 

 

 

Sundhedsstyrelsen har lavet en vejledning i korrekt brug af mundbind.

Se hvordan du bruger mundbind korrekt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Myndighederne har undtaget forskellige grupper fra kravet - bl.a. børn under 12 år.

Her kan du kan læse om de grupper, som er undtaget brug af mundbind