Vi tilbyder nødpasning under den nationale nedlukning af skolerne.

 

Hvis du ønsker dit barn indmeldt i nødpasning skal du downloade og udfylde nedenstående ansøgningsskema og sende det til Pladsanvisningen på pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk eller med Digital Post senest kl. 12.00 hverdagen før du ønsker, at nødpasningen skal starte.

 

Hvis du fx har brug for nødpasning fra torsdag 28. januar skal du altså søge senest onsdag 27. januar kl. 12.00, og hvis du fx har brug for nødpasning mandag 1. februar, skal du søge senest fredag 29. januar kl. 12.00

 

For at være berettiget til nødpasning kræver det, at begge forældre, der bor sammen med børnene/barnet opfylder et eller flere af følgende kriterier: 

 1. Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Det gælder for eksempel, hvor forældrene skal møde på arbejde, enten fordi de varetager kritiske funktioner eller er ansat på en arbejdsplads, der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller fordi de arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion eller administration.
 2. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet (gælder 0.-10. klasse)

Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og unge omfattet af punkt 2 i ovenstående, og børn under 10 år, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder

 • Åbningstider er mandag til torsdag fra kl. 6.30 – 17.00, fredag 6.30 – 16.00. Der er ingen kostordning.
  • Husk at give besked, hvis du afleverer i SFOen efter kl. 10.
  • SFO-afdelingerne holder åbent indenfor åbningstiden.
  • Er der ingen mødt frem kl. 10 så lukker SFOen.

 • Forældrebetaling: Der vil fortsat skulle ydes forældrebetaling fra de forældre, der ikke har friplads. Vi står i en samfundskrise, hvor alle må bidrage. Medarbejderne skal stadig have løn, og der vil blive tilbudt nødpasning.
 • Transport og kørsel: Forældre skal selv forestå transport til og fra nødpasning. For børn i specialtilbud med kørselsordning tilbydes kørsel, som aftales med Kørselskontoret.

 • Specialinstitutioner: Forældre til børn i specialtilbud bliver kontaktet direkte af lederne i jeres lokale tilbud.

 • Syge børn: Syge børn må ikke afleveres i nødpasning. Dette gælder altid. Men i øjeblikket vil vi bede jer forældre være særligt opmærksomme på de typiske tidlige symptomer på Corona-virus:
  • Barnet har lidt ondt i halsen, trækker vejret let besværet, let tør hoste og almen utilpashed.
  • Bemærk: I det tidlige stadie har barnet ikke nødvendigvis feber.
  • Har barnet disse symptomer, modtager vi ikke barnet i nødpasning.