Alle generelle restriktioner kan læses på coronasmitte.dk og de umiddelbare ændringer for Sundhed og Omsorgs område følger nedenfor: 

Cafeer

Alle cafeer i Aarhus Kommune holder lukket indtil videre. Dog er det muligt at købe og hente take-away mad. 

Frivillighuse og lokalcentre

Frivillighuse og lokalcentre lukker for alle indendørs aktiviteter (inklusive selvtræning), bortset fra visiterede ydelser.

Øvrige aktiviteter som har karakter af sociale tilbud målrettet udsatte borgere, herunder sårbare ældre, kan fortsætte, med fortsat opmærksomhed på at de generelle regler og anbefalinger om forsamlingsloft, afstand, hygiejne, rengøring m.v. overholdes.

Folkesundhed Aarhus 

Folkesundhed Aarhus tilbyder stadig rådgivning over telefon, via video og med fysisk fremmøde særligt ved udendørs tilbud. Du kan, som altid, kontakte Folkesundhed Aarhus på telefon 87 13 40 35 eller mail: folkesundhed@mso.aarhus.dk.

Ud over visiterede ydelser, kan særligt kritiske sundhedsfremmende og rehabiliterende aktiviteter fortsat gennemføres. Det gælder i de tilfælde, hvor en aflysning kan få kritisk betydning for de involverede borgeres sundhed. Det skal dog overvejes om aktiviteten kan afvikles virtuelt eller udendørs. 

Der er ingen krav om coronapas til Folkesundhed Aarhus' tilbud.

Dagcentre

Specialdagcentret på DemensCentrum Aarhus er lukket indtil videre.
Øvrige dagcentre er delvist lukket resten af januar 2021.

Borgere, som opfylder et eller flere af følgende kriterier, kan fortsat modtage dagcenterydelse: 

  • Hvis en pause i dagcenterydelsen medfører tab af funktionsevne
  • Hvis en pause i dagcenterydelsen har helbredsmæssige konsekvenser  – fx. at man får svært ved at spise og/eller drikke 
  • Hvis en pause i dagcenterydelsen har helbredsmæssige konsekvenser for pårørende 

Desuden gælder det at:

  • Borgere, som er særligt udsatte, hvis de bliver smittede, bør blive hjemme indtil videre
  • Borgere, der klarer sig uden øvrig hjælp fra kommunen end dagcenterydelsen, bør blive hjemme indtil videre

Borgere, som ikke kan komme på dagcenteret i perioden bliver kontaktet/ringet op hver 2. uge, sådan at vi løbende kan vurdere situationen.