De aktiviteter, som blev begrænset eller lukket ned i starten af august, da smitten steg i Aarhus-området, kan for de flestes vedkommende genoptage aktiviteterne fra mandag 7. september. Det gælder blandt andet for lokalcentre, frivillighuse, selvtræning, dagcentre og Demenshjørnet. 

Dog kan der forekommer undtagelser -fx Holme Lokalcenter, som først åbner 14.9 - så tjek for en sikkerheds skyld med dit eget Lokalcenter.

Det gælder naturligvis fortsat, at du skal overholde de kendte forholdsregler om afspritning og afstand m.v. Af den grund vil fuldt aktivitetsniveau ikke være muligt alle steder. Visse aktiviteter vil først påbegyndes senere end den 7. september, så vi får tid til at sikre, at vi kan være sammen på ansvarlig vis.

Cafeer på lokalcentre 

Åbningen af lokalcentrenes cafeer sker hurtigst muligt (efter 4. september) og med et rimeligt varsel. Indtil da er det muligt at spise udenfor, Take Away eller at gæsterne i særlige tilfælde kan spise indendørs - fx når det er dårligt vejr eller hvis omstændighederne kræver det (at borgerne ikke kan gennemføre måltidet uden hjælp).

Selvfølgelig forudsat at alle retningslinjer om afstand, hygiejne og rengøring er overholdt.  

NB: Cafeen på Folkestedet i Carl Blochs gade samt Früd er undtaget fra dette, da disse følger reglerne for restaurationsåbninger.

Folkesundhed Aarhus

Indendørs aktiviteter, fx selvtræning, kan genoptages fra 7. september.

Indtil da kan indendørs træning, der opfylder en kritisk funktion, gennemføres under forudsætning af de gældende retningslinjer om afstand, hosteetikette og håndhygiejne overholdes.   

Vi tilbyder stadig rådgivning over telefon eller via video, hvor det er muligt. Du kan, som altid, kontakte os på telefon 87 13 40 35 eller mail: folkesundhed@mso.aarhus.dk.

Dagcentre

Dagcentre genåbner også fuldt den 7. september. 

Indtil da, er de kun åbne for borgere som af nedenstående årsager ikke kan være derhjemme i de tidsrum, de plejer at være i dagcentret:

  • Borgere, som ikke kan være alene hjemme, imens ægtefællen er på arbejde.
  • Borgere som ikke kan være alene hjemme i selv få timer og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp fra familie/netværk.
  • Borgere, hvor ægtefællen af særlige årsager eks. egen sygdom, ikke kan passe borger i det tidsrum, borger plejer at være i dagcenteret og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp i hjemmet.
  • Enlige borgere, som ikke kan bevare egen døgnrytme som følge af ændring i dagsrytmen og hvor det vurderes, at gå ud over borgers sikkerhed