Der har siden medio marts kun i helt særlige tilfælde været tildelt faste plejeboliger til ansøgere på ventelisten. Det skyldes, at de ledige boliger skulle reserveres til brug som korttidspladser ved en forventet betydelig stigning i antallet af udskrivelser fra hospitalerne. Af samme grund har det vist sig nødvendigt at suspendere plejeboliggarantien i en periode. 

Ledige boliger tildeles efter de gældende regler. Det er dog vigtigt, at ansøgere og pårørende er informeret om nedenstående vedrørende indflytning og besigtigelse af boligen. 

 • Besigtigelse kan kun ske udefra, evt. gennem havedør, og hvor dette ikke er muligt, tilsagn via billeder eller virtuel fremvisning 
 • Indflytning sker gennem havedør, hvor dette er muligt. 
 • Hvis der ikke er havedør, skal der laves detaljeret aftale med forstander:
  • Hvordan man kan flytte ind uden kontakt med øvrige beboere, og så få personaler som muligt?
  • Forstander tæt på og i tæt dialog med de pårørende i hele flytteprocessen. 
 • Flytte møbler ind dagen før beboeren, hvor dette er muligt, så møbler og lejlighed kan rengøres inden indflytning. 
 • Efter indflytning rengør personalet overflader INDEN den nye beboer kommer. 
 • Det tilstræbes, at der ikke sker indflytning i weekender, hvor der er endnu færre personaler.  
 • Besøgsrestriktioner fastholdes – særligt at der ikke afviges, selvom borger er nyindflyttet