Nu er der åbnet for at borgere i gruppen 80+ kan booke tider til corona-vaccination.

Sundhedsstyrelsen sender information til berørte borgere via e-Boks. Borgere, der er undtaget digital post, modtager almindeligt brev. Du kan læse mere om, hvilken rækkefølge vaccinationen foretages efter her.

Tid til vaccinering

OBS: Hvis du bliver transporteret til vaccinationscenteret af Aarhus kommune, må du ikke selv booke tid. Kommunen sørger for at booke tid til de borgere, som bliver kørt til vaccinationscenteret af kommunen. Borgere i denne gruppe, som har fået 1. stik bliver kontaktet med henblik på kørsel, når tiden for 2. stik nærmer sig.

Alle andre skal selv bestille tid til vaccinationen, når regionen åbner for tidsbestillingen. Region Midtjylland vil løbende lægge ledige tider ud i takt med, at regionen modtager vaccinerne.

Hvordan finder jeg vej

I Region Midtjylland er der flere vaccinationscentre, herunder på Pier 3, Hveens gade 4, 8000 Aarhus C (Molslinjens tidligere administrationsbygning).

Læs mere om vaccinationscentrene på Region Midtjyllands hjemmeside.


Transport til vaccinationscentret 

Borgere, der er fyldt 65, som modtager pleje og praktisk hjælp, samt borgere, der er fyldt 80 år kan få hjælp til transport til vaccinestedet.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du selv sørger for transport til vaccinationsstedet - for eksempel ved at få en pårørende til at hjælpe dig.

Ved egen transport har du mulighed for:

  • selv at bestille og få en tid til vaccination, som passer dig
  • undgå transport sammen med andre
  • undgå ventetid


Er du 65+ og modtager pleje og praktisk hjælp, eller er du 80+ og ikke har mulighed for selv at transportere dig til vaccinationscentret - for eksempel med hjælp fra en pårørende - så kan du ringe til telefon: 23 38 03 00 (hverdage kl. 09:00-15:00) og registrere dig.

Herefter vil du blive kontaktet med det tidspunkt til vaccination, som du har fået tildelt.

Vær også opmærksom på, at du kan få hjælp fra de sociale brobyggere, som følger borgere til både test og vaccinationer - se her

Vaccinationsindsatsen er pr. 5. marts udvidet med en udkørende ordning særligt til borgere, der kun meget vanskeligt og nødigt kan transporteres til et vaccinationssted. Med den udvidede ordning kan de få tilbudt vaccination i deres eget hjem eller på et nærliggende vaccinationssted. Kommunen er ansvarlig for at vurdere, hvilke borgere der har behov for et tilbud med en udkørende funktion - læs mere her. 

Denne hjemmeside opdateres løbende med ny information.