Sundhedsstyrelsen prioriterer løbende, hvilke grupper der skal tilbydes vaccination mod COVID-19, i takt med at vaccinerne bliver leveret til Danmark.

De første vacciner bliver givet

  • på plejehjem i kommuner med størst smittetryk
  • til borgere over 65 år i særlig høj risiko på grund af sygdom
  • til udvalgt personale på hospitaler og plejecentre, der arbejder tæt på patienter og borgere i høj risiko

Med tiden vil alle få tilbudt vaccination. Dog undtaget børn og gravide, som vaccinerne ikke ventes godkendt til.

Borgere, der er visiteret til vaccination, modtager invitation til vaccination i e-boks (papirbrev, hvis man er undtaget fra Digital Post.)

Invitationen indeholder information om, hvordan man booker tid til vaccination. Der SKAL bookes tid på forhånd.
Inviterede borgere uden NemID kan få hjælp til at bestille tid til vaccination på tlf. 7023 2415.

Beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen får tilbudt vaccination fra deres institution eller arbejdsplads.

Hold øje med det seneste nyt om vaccinationer på Region Midtjyllands hjemmeside

Sundhedsstyrelsen har samlet al relevant information om vaccinen på deres hjemmeside.

Gå til Sundhedsstyrelsens side om vaccination mod Covid-19

Hvis du er i tvivl om du kan få vaccinen, anbefaler vi, at du først læser i Sundhedsstyrelsens pjece ’Vaccination mod COVID-19’.

Gå til Sundhedsstyrelsens pjece ’Vaccination mod COVID-19

Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din praktiserende læge eller den sygehuslæge, der kender dit sygdomsforløb.

Hvis du har generelle spørgsmål om vaccinationsprogrammet mod COVID-19, kan du ringe til COVID-19 hotline på telefon 7020 0233.