Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen:

  1. Personer som bor i plejebolig 
  2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
  3. Personer med alder ≥ 85 år
  4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
  5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende
  6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
  7. Personer med alder 80-84 år
  8. Personer med alder 75-79 år
  9. Personer med alder 65-74 år
  10. Personer under 65 år får tilbudt vaccinen efter alder, i 5-års intervaller, så de ældre personer i gruppen tilbydes vaccine først.


Kilde: Sundhedsstyrelsens prioriteringsliste af 17. marts 2021

Vaccinekalender

I Sundhedsstyrelsens kalender for udrulning af vaccine kan du se hvornår det forventes, at de enkelte befolkningsgrupper får tilbudt vaccine.

Se Sundhedsstyrelsens vaccinekalender