Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen:

 1. Personer som bor i plejebolig mv. (Plejehjem, aflastningsplads og akutplads. red.)
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 3. Personer med alder ≥ 85 år
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
 7. Personer med alder 80-84 år
 8. Personer med alder 75-79 år
 9. Personer med alder 65-74 år
 10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder


Kilde: Sundhedsstyrelsens prioriteringsliste af 22. dec. 2020

Vaccinekalender

I Sundhedsstyrelsens kalender for udrulning af vaccine kan du se hvornår det forventes, at de enkelte befolkningsgrupper får tilbudt vaccine.

Se Sundhedsstyrelsens vaccinekalender