Sidaan ayaad uheleysaa jawaabta baritaanka Carona19

Adigoo isticmalaya Telefoonka ama Kompuyuutar sida u heshid natijada baritaanka

Waxaa haboon adigoo guriga jooga in aad jawaabta ogaatid

 1. Jawaabta waxaad kaaheli kartaa sundhed.dk
 2. Taabo batoonka galida Nemid
 3. Ku gel Nemid gaaga
 4. Raadi oo hel faylka (Sundhedsjournalen) taabo sheybaarka (Laboratoriesvar)


 5. waxaad tabaneysaa maalintii baritaanka lagaa qaaday markaas riix (MIKRO)

 6. Hadii jawaabtu tahay nigatif Nagativ ama (ikke påvist) jawaabtu waa Cafimaad qabtaa
 7. Hadii jawaabtu tahay bositif ama (påvist) jawaabto waa carona waad qabtaa laxiriir dhakhtarkaaga
 8. Waxaad wici kartaa dhakhtarkaaga 3 malmood kadib baaritaanka hadii aadan haysan Nemid
 9. Natiijada sidaan ayaad ku soo baxsankartaa (KOPI COVID-PAS)
 10. Hadii aad safreysid waxaa dhici karta in lagu waydiiyo natijada baritaankagii
 11. Hadii aaad heysatid natijada baritaanka jawaabtu waa Carona Maqabtid
 12. Booqo sundhed.dk
 13. Ku gal NemID
 14. Raadi Covid19 PAS
 15. Soo dagso (Download Covid 19 pas)
 16. Waad lasoo bixi kaartaa kopi PDF

Covid 19 pas warqadaas waxaad heli kartaa oo kailya hadii aanan qabin Carona