Danske kommuner arbejder sammen for at sikre, at plejecentre og andre kommunale funktioner har tilstrækkeligt med værnemidler som mundbind, visirer, håndsprit, engangskitler etc.

Aarhus Kommune står i spidsen for samarbejdet, som går under navnet Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVIk), sammen med kommuner i de fire andre regioner: Odense, Aalborg, Roskilde og København.

De udpegende kommuner har i fællesskab ansvaret for at afsøge mulige lokale, nationale og internationale leverandører og sikre logistikken i forhold til levering og distribution. Aarhus Kommune bestiller og betaler ordrer hos leverandørerne, hvorefter produkterne fordeles til alle kommuner efter Lægemiddelstyrelsens anvisning.