Danske kommuner arbejder sammen for at sikre, at plejecentre og andre kommunale funktioner har tilstrækkeligt med værnemidler som mundbind, visirer, håndsprit, engangskitler etc.

De udpegende kommuner har i fællesskab ansvaret for at afsøge mulige lokale, nationale og internationale leverandører og sikre logistikken i forhold til levering og distribution. Aarhus Kommune bestiller og betaler ordrer hos leverandørerne, hvorefter produkterne fordeles til alle kommuner efter Lægemiddelstyrelsens anvisning.

Opgaven med fælleskommunalt indkøb af værnemidler overgået til Københavns Kommune.

Alle henvendelser skal derfor gå til kvik-leverandoer@kk.dk