Sammen med fire andre kommuner står Aarhus Kommune i spidsen for Kommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVIk). KVIks rolle er udelukkende at købe værnemidler ind til alle kommuner i Danmark og fordele dem.

Vi yder ikke rådgivning om den videre fordeling til institutioner eller til brugen af værnemidlerne. Her skal I kontakte de relevante myndigheder for at få hjælp.

Få hjælp!

Hvis du ikke kan finde svar i spørgsmål-svar-listen nedenfor, skal du kontakte den dataansvarlige i din kommune. Hun/han holdes løbende orienteret og kan gå videre til Kommunalt Værnemiddel-Indkøb for at få svar. 

Følg med!


Find svar!

Nedenfor finder du en liste med ofte stillede spørgsmål og svar. 

Fælleskommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVik) køber værnemidler ind til alle kommuner i Danmark. Kommunerne bestiller værnemidler via en bestillingsløsning, som de fleste steder er integreret i kommunens normale indkøbsløsning.

Ved særlig efterspørgsel efter bestemte værnemidler eller i mangelsituationer vil de pågældende værnemidler blive fordelt automatisk til kommunerne ved hjælp af to fordelingsnøgler. Kommunerne kan / behøver derfor ikke at bestille disse værnemidler. 

I øjeblikket fordeles handsker i udvalgte størrelser via fordelingsnøglerne. Øvrige værnemidler bestilles via bestillingsløsningen

Læs mere om de to fordelingsnøgler hér

Aarhus Kommune og den fælleskommunale indkøbsorganisation har i øjeblikket ikke behov for kontakt til nye leverandører af værnemidler. I skal derfor ikke længere sende henvendelser videre. 

Fælleskommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVik) køber alle værnemidler ind, som der typisk er behov for i kommunerne. Det er bl.a. masker, mundbind, desinfektionsmidler, kitler, handsker m.m.

De dataansvarlige modtager løbende opdaterede, detaljerede lister over hvilke konkrete værnemidler, der er købt ind.

Alle kommunale institutioner skal selv optælle værnemidler og opgøre dagligt forbrug med udgangspunkt i forventet forbrug. Hvis en institution har en borger, som er konstateret smittet med covid-19, så vil behovet for værnemidler stige alt afhængig af, hvor mange daglige besøg borgeren skal have. Hver kommune skal indsamle tal fra institutionerne og indberette til Lægemiddelstyrelsen jf. de retningslinjer, Lægemiddelstyrelsen har udmeldt. Den dataansvarlige i jeres kommune ved hvordan, der skal indberettes, og hvor ofte.

Nej. Lægemiddelstyrelsen har den 27. marts 2020 præciseret, at danske leverandører på SKI-aftalerne bør prioritere at levere til både regioner OG kommuner.
De bør generelt prioritere at levere til det danske sundhedsvæsen.

De eneste leverandører, vi med sikkerhed ved kan levere godkendte produkter, er dem, der er på SKI-aftalerne – som vi desværre ikke kan benytte for tiden. Erfaringen i Aarhus Kommune viser, at man ikke kan snakke om en generel godkendelse af en leverandør eller et produkt. Fx kitler og masker handles primært i Kina og bliver typisk produceret til ordre. Det vil sige, at man hver gang skal bede om dokumentation for produkternes kvalitet, herunder CE-mærkning, overholdelse af standarder m.m.

Derfor kan vi ikke anbefale et specifikt produkt eller leverandør.

Nej. Det er den enkelte kommunes ansvar at finde svar på infektionshygiejniske, kvalitets- og vedligeholdelsesspørgsmål eller vejlede omkring brugen af produkterne. Hvis I er i tvivl om anvendelse af produkter, kan I søge råd og vejledning hos Sundhedsstyrelsen eller Statens Seruminstitut.

Ja. Alle værnemidler bliver tjekket, når de ankommer til lageret. Det sker enten af lagermedarbejdere, som er blevet uddannet af Sikkerhedsstyrelsen til opgaven, eller hos Teknologisk Institut.

De indkøbte værnemidler er omfattet af den aftale KL og regeringen indgik den 26. marts 2020. Hér fremgik det, at COVID-19-relaterede udgifter ikke må fortrænge øvrige udgifter, og derfor er undtaget fra udgiftslofterne.

Kommunerne er løbende blevet faktureret af Lyreco for køb af værnemidler fra KVIk frem til og med 19. maj 2020. Det er efterfølgende aftalt, at kommunerne kompenseres de udgifter, de har haft til værnemidler ved KVIk for perioden frem til og med 19. maj 2020.

For leverancer af værnemidler efter 19. maj har Lyreco i en kort periode faktureret enkelte kommuner, som Lyreco efterfølgende har sendt kreditnotaer på.

På baggrund af Lyrecos opgørelse over værnemidler faktureret til kommuner pr. 19. maj 2020 refunderer Aarhus Kommune de enkelte kommuner deres betaling til Lyreco. Der afregnes i ét samlet beløb til den enkelte kommunes NemKonto. Beløbet der tilbagebetales er excl. moms, og kommunerne skal således ikke afløfte moms af beløbet.

Spørgsmål til betalingen kan sendes til finans@ba.aarhus.dk

Alle værnemidler - både dem, I bestiller og dem, som automatisk fordeles via fordelingsnøglerne (handsker str. XS og XL) - bliver leveret på samme faste ugedag. De dataansvarlige får besked via mail om, hvor mange handsker str. XS og XL, der bliver fordelt.

I kan fortsat kun få leveret til én central adresse i kommunen, hvorfra I selv skal sørge for videredistribution.

Se den faste ugentlige leveringsdag her 

 

Nej. Af sikkerhedsmæssig hensyn for at forhindre evt. smitte, kan værnemidler ikke returneres til det fælleskommunale lager.

Se sikkerhedsdatablade til værnemidler under "Eksterne links" til højre på denne side.

Da I kan få leveret meget håndsprit, anbefaler vi, at I enten sørger for altid at have ekstra lagerkapacitet til håndsprit eller sikrer en hurtig videredistribution ud til institutionerne.

Ja, det gør de. Alle produkter er CE-mærkede, og de kvalitetstestes, inden de sendes ud til kommunerne.

Håndsprit og overfladedesinfektion rummer den anbefalede andel af ethanol (70-85%) og er dermed virkningsfulde over for vira. Det gælder også for produkter tilsat parfume eller Aloe Vera.

Produktet LifeClean, som rummer op til 0,2% klordioxid som aktivstof, er godkendt af CEI under Statens Serum Institut.

Flere af har spurgt til datomærkninger på en række værnemidler. På flere af dem fremgår datoer, som kan tolkes som udløbsdatoer. Det er de ikke. Det er produktionsdatoer. I kan være sikre på, at vi kun sender værnemidler med samme holdbarhedstid, som dem vi køber under normale omstændigheder

Type l-mundbind bliver leveret i poser med 50 stk. Der følger enkelte kasser med til ompakning – dog ikke nok til, at alle kan pakkes om på en gang.

Kasserne ser således ud:

Kasser til ompakning af type 1-mundbind