Sammen med fire andre kommuner står Aarhus Kommune i spidsen for Kommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVIk). KVIks rolle er udelukkende at købe værnemidler ind til alle kommuner i Danmark og fordele dem.

Vi yder ikke rådgivning om den videre fordeling til institutioner eller til brugen af værnemidlerne. Her skal I kontakte de relevante myndigheder for at få hjælp.

Få hjælp!

Hvis du ikke kan finde svar i spørgsmål-svar-listen nedenfor, skal du kontakte den dataansvarlige i din kommune. Hun/han holdes løbende orienteret og kan gå videre til Kommunalt Værnemiddel-Indkøb for at få svar. 

Følg med!


Find svar!

Nedenfor finder du en liste med ofte stillede spørgsmål og svar. 

Fælleskommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVik) køber værnemidler ind til alle kommuner.

Værnemidlerne bliver automatisk fordelt i takt med, at varerne kommer ind og bliver kvalitetssikret.

De fordeles efter denne fordelingsnøgle, og det er derfor ikke nødvendigt at bestille dem.

I tilfælde af akut mangel på værnemidler, skal kommunens dataansvarlige kontakte regionen.

Alle kommuner opfordres dog til stadig at købe ind selv, hvis der er mulighed for det.

Hvis I får henvendelser fra leverandører af værnemidler, som I ikke selv kan aftage, skal I sende dem videre til den fælleskommunale indkøbsorganisation via coronavaernemidler@aarhus.dk

Fælleskommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVik) køber følgende værnemidler ind:

Masker

Masker FFP2/N95

Mundbind

Mundbind type ll/llR
Mundbind type l borger

Håndsprit

Håndsprit lommeformat (80-120 ml)
Håndsprit 1 L
Håndsprit 500 ml

Plastikforklæder

Plastikforklæder med lange ærmer
Plastikforklæder uden ærmer

Kitler

Væskeafvisende, med lange ærmer

Visirer 

Til flergangsbrug

Handsker

Engangshandsker

Beskyttelsesbriller 

Til flergangsbrug

Overfladedesinfektion

Overfladedesinfektion 1L
Desinfektion swap (stk.) Ethanol >= 70%

Håndsæbe

Håndsæbe lommeformat (100 - 250 ml)
Håndsæbe 500 ml
Håndsæbe 1L

Vådservietter

Til hænder

Alle kommunale institutioner skal selv optælle værnemidler og opgøre dagligt forbrug med udgangspunkt i forventet forbrug. Hvis en institution har en borger, som er konstateret smittet med covid-19, så vil behovet for værnemidler stige alt afhængig af, hvor mange daglige besøg borgeren skal have. Hver kommune skal indsamle tal fra institutionerne og indberette til Lægemiddelstyrelsen jf. de retningslinjer, Lægemiddelstyrelsen har udmeldt. Den dataansvarlige i jeres kommune ved hvordan, der skal indberettes, og hvor ofte.

Værnemidlerne fra det fælleskommunale lager bliver fordelt med udgangspunkt i den fordelingsnøgle, som Social- og Indenrigsministeriet anvender ved fordelingen af de særlige ældretilskud – den såkaldte ”ældremilliard”.

> Se fordelingsnøglen hér

Nej. Lægemiddelstyrelsen har den 27. marts 2020 præciseret, at danske leverandører på SKI-aftalerne bør prioritere at levere til både regioner OG kommuner.
De bør generelt prioritere at levere til det danske sundhedsvæsen.

Hvis I får en henvendelse fra firmaer, I ikke har en aftale med, må I gerne købe fra dem. Hvis I ikke har brug for deres varer eller de har mere, end I kan aftage, skal I sende leverandøren videre til coronavaernemidler@aarhus.dk

Nej. Alle værnemidler fra KViK bliver fordelt automatisk til alle kommuner efter fordelingsnøglen. Hvis I har brug for ekstra værnemidler, skal I tage kontakt til regionen via kommunens dataansvarlige. 

De eneste leverandører, vi med sikkerhed ved kan levere godkendte produkter, er dem, der er på SKI-aftalerne – som vi desværre ikke kan benytte for tiden. Erfaringen i Aarhus Kommune viser, at man ikke kan snakke om en generel godkendelse af en leverandør eller et produkt. Fx kitler og masker handles primært i Kina og bliver typisk produceret til ordre. Det vil sige, at man hver gang skal bede om dokumentation for produkternes kvalitet, herunder CE-mærkning, overholdelse af standarder m.m.

Derfor kan vi ikke anbefale et specifikt produkt eller leverandør.

Kommunens dataansvarlige vil løbende få besked pr. mail om, hvilke værnemidler der er på vej og hvor stor en samlet mængde, der er tale om. Det er op til den enkelte kommune selv at regne sin andel ud vha. fordelingsnøglen.

> Se fordelingsnøglen hér

Kitler og mundbind er i øjeblikket svære at få fat på.

Nej. Det er den enkelte kommunes ansvar at finde svar på infektionshygiejniske, kvalitets- og vedligeholdelsesspørgsmål eller vejlede omkring brugen af produkterne. Hvis I er i tvivl om anvendelse af produkter, kan I søge råd og vejledning hos Sundhedsstyrelsen eller Statens Seruminstitut.

Ja. Alle værnemidler bliver tjekket, når de ankommer til lageret. Det sker enten af lagermedarbejdere, som er blevet uddannet af Sikkerhedsstyrelsen til opgaven, eller hos Teknologisk Institut.

Værnemidlerne fra det fælleskommunale lager bliver fordelt ud fra den fordelingsnøgle, som Social- og Indenrigsministeriet anvender til fordeling af ”ældremilliarden” – det særlige ældretilskud.

> Se fordelingsnøglen hér

Da der er tale om COVID-19-relaterede udgifter, er de indkøbte værnemidler omfattet af den aftale KL og regeringen indgik den 26. marts 2020. Hér fremgik det, at COVID-19-relaterede udgifter ikke må fortrænge øvrige udgifter, og derfor er undtaget fra udgiftslofterne.

Aarhus Kommune, som varetager værnemiddelindkøbene vil fakturere kommunerne for de værnemidler, som fordeles. De samlede udgifter opgøres i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger.

Ja! Leverancer kan sættes i bero for hele uger ad gangen gældende fra den efterfølgende hele uge. Man kan kun sætte hele leverancer af hele produktgrupper/undergrupper i bero - f.eks. masker, masker type II/IIR eller masker type I mundbind (borger).
Det er kun den dataansvarlige, som kan sætte leveringer i bero på vegne af kommunen.
  1. Send afbestilling via mail senest torsdag kl. 15.00
  2. Angiv produktgruppe/undergruppe, I ønsker at sætte i bero
  3. Angiv nummer/numre på uge(r), hvor I ikke ønsker at modtage leverancen.

Fx: Aarhus Kommune vil gerne sætte håndsprit i bero fra uge 18 til og med uge 21.

Når den pågældende periode er overstået, vil leveringen af produktgruppen/undergruppen automatisk blive genoptaget.

Der kommer leveringer to gange om ugen.

Kommunikationen omkring leveringerne foregår via den dataansvarlige i kommunen. Han/hun får besked pr. mail mandage og onsdage med en cirkatid for næste levering og indholdet i den.

Værnemidlerne leveres onsdage og fredage, men nogle kommuner kan opleve at modtage 1-2 dage senere. 

Nej. Af sikkerhedsmæssig hensyn for at forhindre evt. smitte, kan værnemidler ikke returneres til det fælleskommunale lager.

Se sikkerhedsdatablade til værnemidler under "Eksterne links" til højre på denne side.

Ja. Vi forventer dog først at kunne levere midler til  overfladedesinfektion i starten af maj. Produkterne skal først indkøbes, og kvaliteten skal tjekkes inden udsendelsen vi kan levere. I bør derfor selv forsøge at skaffe midler eller tænke i alternativer.

 

Vi arbejder ud fra en prognose, som er baseret på estimerede behov hos kommunerne. Den justeres løbende. De eksakte tal kan ikke oplyses.

Det er kun den dataansvarlige i kommunen, som kan sætte levering af værnemidler i bero.

Når nogle kommuner sætter levering af værnemidler i bero, fordeler vi deres andel på de andre kommuner. Derfor kan I opleve at få leveret et større antal af en eller flere typer værnemidler, end I har beregnet ud fra fordelingsnøglerne.

Da I kan få leveret meget håndsprit for tiden, anbefaler vi, at I enten sørger for altid at have ekstra lagerkapacitet til håndsprit eller sikrer en hurtig videredistribution ud til institutionerne.